Lees voor

Dorpsbouwmeester

De dorpsbouwmeester adviseert over welstandsaspecten. De dorpsbouwmeester is de heer R. Witteveen. Hij toetst bouwplannen op basis van de gemeentelijke welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen. Inwoners en bedrijven kunnen bij hem terecht met vragen op het gebied van welstand. Voorwaarde is wel dat u al een ontwerpplan heeft.

De dorpsbouwmeester kan u adviseren over uw bouwplannen, maar hij ontwerpt ze niet. Ook kunnen projectontwikkelaars in vooroverleg met hem om hun plannen toe te lichten.

Spreekuur

De dorpsbouwmeester houdt doorgaans om de twee weken op woensdag spreekuur. Wilt u de exacte datum en tijd weten en/of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Boerhout of de heer J.L. Maliepaard, tel. 071-5806300.

Tijdens het spreekuur behandelt de dorpsbouwmeester de ingekomen omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen welke getoetst moeten worden aan de redelijke eisen van welstand. Dit deel is openbaar en voor een ieder toegankelijk.

Indien er geen plannen ter bespreking zijn, vervalt het spreekuur. Het is daarom aan te raden om een afspraak te maken om te voorkomen dat u voor het spreekuur komt wanneer deze niet plaats zal vinden.