Lees voor

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (archeologische) monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden blijft.

Beheer cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed staat onder toezicht van deskundige beheerders, zoals musea, wetenschappelijke instellingen, archieven en bibliotheken. De collecties van het Rijk, de provincies en de gemeenten zijn bij zulke instellingen ondergebracht. Deze instellingen garanderen dat de voorwerpen professioneel worden beheerd en toegankelijk zijn voor een breed of juist gespecialiseerd publiek.

Daarnaast worden belangrijke cultuurhistorische gebouwen beschermd door ze aan te wijzen als monument. Archeologisch erfgoed wordt beschermd door archeologische rijksmonumenten aan te wijzen en bouwers te verplichten rekening te houden met archeologische resten in de grond.