Lees voor

Presentaties informatieavond Brede School Zoeterwoude Dorp

Op woensdag 10 februari vond de informatieavond over de toekomstige Brede School in Zoeterwoude Dorp plaats. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst in het Muziekcentrum stelden de organisaties die samen gaan werken in de Brede School zich voor. Aan de hand van presentaties werd het concept van de Brede School, de planning voor de bouw en het ontwerp van het gebouw toegelicht.

Was u 10 februari verhinderd of wilt u de informatie nog eens bekijken? Bijgaand vindt u de drie getoonde presentaties.

De presentatie van de architect, DP6, is in twee delen. In deze presentatie gaat het om impressies van het gebouw. Het ontwerp is nog niet definitief en kan nog wijzigen.