Lees voor

Bloemenweide Noord

Welke locatie?

Terrein van zorglocatie Emmaus (Eendrachtsflat, Bennebroekweg, Emmaushof en huize Emmaus), de terreinen van basisschool Klaverweide, basisschool Corbulo, basisschool Westwoud en kinderopvang SKZ.

Wat komt er?

 • WIJdezorg realiseert nieuwbouw van de ouderenhuisvesting op de locatie van de voormalige woningen aan de Bennebroekweg.
 • Op de locatie van de huidige woningen aan de Emmaushof wordt een Brede School gerealiseerd waarin de drie basisscholen, de voorzieningen van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden gehuisvest. Zie ook de projectpagina Brede School.
 • Op de vrijkomende locaties van SKZ, de basisscholen Westwoud, Klaverweide en Corbulo zal na oplevering van de nieuwe Brede School ook ontwikkeling plaatsvinden.

Stand van zaken en planning

 • Als eerste wordt het plangebied Emmaus e.o. ontwikkeld; hier wordt de nieuwbouw van WIJdezorg en de Brede School gerealiseerd. Pas na afronding van dit plangebied zal gekeken worden naar de vrijkomende schoollocaties.
 • De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 januari 2015 de Welstandsparagraaf/het Beeldkwaliteitplan Bloemenweide Noord vastgesteld.
 • Het bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 1, Emmaus is sinds april 2015 onherroepelijk in werking.
 • De door WIJdezorg aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw aan de Bennebroekweg is in april 2015 verleend en inmiddels onherroepelijk.
 • De nieuwbouw van WIJdezorg is september 2015 gestart. Als de nieuwbouw van WIJdezorg aan de Bennebroekweg is gerealiseerd, kunnen de woningen aan het Emmaushof gesloopt worden en zal de Brede School worden gebouwd.
 • Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan en Stedenbouwkundig PvE vastgesteld.
 • Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke verkeersstructuur wordt een tweede ontsluiting over het voormalig gemaal aan de Verlaatweg aangelegd die zal aansluiten op de Dr. Kortmannstraat.

Meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Riethoven, projectleider gemeente, tel. 071-5806300.
 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het project Bloemenweide Noord? Stuur dan een e-mail naar gemeente@zoeterwoude.nl met als onderwerp 'informatie Bloemenweide Noord'.

Vastgestelde documenten

Archief