Lees voor

Bestemmingsplannen

´╗┐Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond, aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is.

Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.

Een bestemmingplan bestaat uit drie onderdelen: een kaart (‘de verbeelding’), regels en een toelichting.

  • Op de kaart is in grote lijnen al te zien wat de bestemming van een perceel is.
  • In de regels staat echter exact vermeld wat wel en niet mogelijk is.
  • In de toelichting wordt verteld hoe er tot de regels gekomen is.

Fasen bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, moet een aantal fasen doorlopen worden. Elke fase wordt afgerond met een moment waarop derden een reactie kunnen geven.   

Informatie

Voor de specifieke planning en informatie over de bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn verwijzen wij naar "bestemmingsplannen in voorbereiding".

Het kan zijn dat u iets wilt bouwen, of anderszins realiseren, wat volgens het een bestemmingsplan niet mag. De gemeente kan dan beslissen om dat tóch mogelijk te maken. Informatie hierover vindt u onder "afwijken van bestemmingsplan".
 

Overzicht fasen bestemmingsplan
Fase Wat Door
Voorlopige nota van uitgangspunten  Advies Voorronde gemeenteraad
Voorlopige nota van uitgangspunten Inloop Burgers en belanghebbenden
Nota van uitgangspunten Advies Voorronde gemeenteraad
Nota van uitgangspunten Vaststellen Gemeenteraad
Voorontwerp bestemmingsplan Voorbereiden Voorronde gemeenteraad
Voorontwerp bestemmingsplan Inspraak Burgers en belanghebbenden
Ontwerp bestemmingsplan Bespreken Voorronde gemeenteraad
Ontwerp bestemmingsplan Zienswijzen Burgers en belanghebbenden
Bestemmingsplan Advies Voorronde gemeenteraad
Bestemmingsplan Vaststellen* Gemeenteraad
Vastgesteld bestemmingsplan Beroep ** Burgers en belanghebbenden

 

*   Streven is om het plan vast te stellen op dezelfde avond als de voorronde
**  In principe alleen mogelijk indien eerder een zienswijze is ingediend