Lees voor

A4/W4

W4 is het plan waarmee de W4 partners-  het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen de ministeries VROM en Verkeer & Waterstaat), de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden - de leefkwaliteit in de regio willen verbeteren op het gebied van wonen, werken, wegen, water en groen. W4 staat voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en verbrede A4 én het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden.

In de periode september 2009 t/m eind 2014 hebben de werkzaamheden voor het verbreden en verdiept aanleggen van de A4 plaatsgevonden. Het gedeelte van de A4 bij Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden was het laatste deel waar de A4 is verbreed van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. De A4-brug over de Oude Rijn heeft plaats gemaakt voor twee aquaducten, voor iedere rijrichting één. Ook is de A4 nabij de Oude Rijn over een lengte van 1400 meter verdiept komen te liggen en zijn de op- en afritten verbeterd. Tussen de verdiepte ligging en de N206 zijn hoofdrijstroken en parallelrijstroken gemaakt t.b.v. een vlottere doorstroming van het verkeer.

In de informatiebulletins W4, gezamenlijk uitgegeven door de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude en Rijkswaterstaat, vindt u informatie over alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Ook leest u hierin meer over de verschillende gebiedsontwikkelingen. U kunt de informatiebulletins hieronder downloaden.

Het project VerdeVista Meerburg is de gebiedsontwikkeling langs de A4 in de gemeente Zoeterwoude. In VerdeVista Meerburg komen woningen, kantoren en diverse voorzieningen. Zie hiervoor ook de pagina verdevistameerburg.