Lees voor

Toekomst

Toekomstvisie

Zoeterwoude is een gemeente met unieke kwaliteiten: sociaal, weids, groen en ondernemend.

Dat willen we graag zo houden. Dat lukt het beste als we een zelfstandige gemeente blijven, dus daar gaan we ook de komende jaren voor. Maar dat gaat niet vanzelf. Juist het behouden en ontwikkelen van deze kwaliteiten vraagt veel van de gemeente. Maar ook van de inwoners en van de bedrijven die Zoeterwoude rijk is. Dat geldt ook voor onze zelfstandigheid. 

In 2009 heeft de gemeenteraad adviesbureau WagenaarHoes gevraagd om de totstandkoming van een nieuwe Toekomstvisie voor Zoeterwoude te begeleiden. Daarbij is uitdrukkelijk gesteld dat bij alle uitgangspunten vraagtekens gezet mogen worden. Geen enkele conclusie mocht onbeargumenteerd getrokken worden. Ook niet de vraag of Zoeterwoude al dan niet als zelfstandige gemeente verder gaat. 

Conferenties

In het voorjaar van 2009 vonden drie conferenties plaats met de gemeenteraad, het college van B&W en het managementteam. Het resultaat was een concept Toekomstvisie. 

Deze conceptvisie bleek vrijwel volledig in lijn te liggen met de Toekomstbepaling van 2002. Slechts op een aantal onderwerpen was bijstelling nodig. De samenwerking tussen gemeenten op diverse terreinen was bijvoorbeeld ontwikkeld en gegroeid, en de Toekomstbepaling uit 2002 was niet integraal genoeg. 

Gesprekken met burgers, bedrijven en verenigingen

In september 2009 is de gemeenteraad  tijdens vier avonden in gesprek gegaan met burgers, bedrijven en verenigingen.

Deze vier avonden werden goed bezocht en leverden inzicht in hoe burgers, bedrijven en verenigingen aankijken tegen Zoeterwoude. Nu en in de toekomst. 

Naar aanleiding van de resultaten van de vier avonden en de schriftelijke reacties is de concepttoekomstvisie aangepast. Op 17 december 2009 heeft de gemeeteraad de nieuwe toekomstvisie vastgesteld.

Documenten