Lees voor

Regelgeving en beleid

In Zoeterwoude gelden gemeentelijke regels, nationale wetgeving, regelgeving door provincie en waterschappen en Europese regelgeving. Via deze pagina heeft u toegang tot alle regelgeving die binnen de gemeente Zoeterwoude van  toepassing is. Op basis hiervan nemen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hun besluiten.

Alle gemeenten, provincies en waterschappen (de zogenoemde Decentrale overheden) maken hun regelgeving via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) bekend.

Beleid

Behalve verordeningen heeft gemeente Zoeterwoude ook beleidsregels, beleidnota's en tarieventabellen: