Lees voor

Open Huis

De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdag van de maand in het Open Huis.

Onderdelen Open Huis

Het Open Huis bestaat uit de volgende onderdelen:  

Ontmoeting

Vanaf 19.00 uur kan er een informele ontmoeting plaatsvinden tussen burgers, raads- en collegeleden en ambtenaren. Desgewenst kunnen burgers en organisaties een presentatie houden, iets aan de raad aanbieden of de aandacht vragen van de raadsleden voor iets dat (nog) niet op de agenda staat. 

Voorrondes

Vanaf 19.30 uur zijn er in de raadzaal en de commissiekamer tegelijk verschillende besprekingen na elkaar: Voorronde I en Voorronde II. De gemeenteraad bespreekt de politieke actualiteit, stelt vragen aan het college, hoort burgers en bereidt de besluitvorming voor.

De meeste gespreksonderwerpen worden door het college van burgemeester en wethouders aangedragen, maar ook raadsleden en – onder bepaalde voorwaarden – burgers kunnen voorstellen doen voor de agenda. 

Raadsvergadering

Het Open Huis wordt afgesloten met een raadsvergadering. Hier neemt de gemeenteraad de besluiten, al dan niet voorafgegaan door een debat. 

De raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.

Agenda en vergaderstukken

In het raadsinformatiesysteem vindt u het vergaderschema van het Open Huis, met daarbij de agenda’s en alle vergaderstukken.

De agenda van het Open Huis wordt ook gepubliceerd in de gemeenteberichten in het Leids Nieuwsblad.