Lees voor

Onderscheidingen

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft in april 2010 besloten een drietal gemeentelijke onderscheidingen te hanteren om (oud-) inwoners te onderscheiden. De drie onderscheidingen zijn: ‘Ereburgerschap’, de ‘Zoeterwoudse Klaver’ en de ‘Vrijwilliger van het jaar’.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering. Aan personen die bijzondere eigenschappen, prestaties of daden hebben waargemaakt.Daarnaast kan het Ereburgerschap worden toegekend als onderscheiding aan een inwoner of oud-inwoner van de gemeente Zoeterwoude. Het ereburgerschap kan ook postuum worden verleend. Door mevrouw Agnes van Gent is een beeld ontworpen dat het Zoeterwoudse ereburgerschap symboliseert. 

Zoeterwoudse Klaver

Een andere mogelijkheid om als blijk van waardering een persoon te onderscheiden is de “Zoeterwoudse Klaver”. Deze onderscheiding wordt vaker uitgereikt dan het Ereburgerschap. Voor deze onderscheiding is door Giezen Goud een gouden draagspeld ontworpen, met daarop een klaver. De klaver is gelijk aan de klavers die als schakel deel uitmaken van de ambtsketen. De ambtsketen symboliseert de gemeente en de gemeenschap die de gemeente vormt. De “Zoeterwoudse Klaver” wordt in bijzondere gevallen uitgereikt als blijk van waardering aan inwoners en niet-inwoners die zich op één of meerdere terreinen hebben ingezet voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.

Vrijwilliger van het jaar

Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig, of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering! Daarom reikt gemeente Zoeterwoude elk jaar een prijs uit voor de vrijwilliger van het jaar.

Wilt u iemand nomineren voor de titel vrijwilliger van het jaar? Stuur dan vóór 1 december uw aanmelding naar: het College van Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude. Vermeld op de enveloppe “vrijwilliger van het jaar”. In de aanmelding dient naast de naam en adresgegevens van de genomineerde een overzicht te staan van het vrijwilligerswerk dat hij of zij de afgelopen jaren in Zoeterwoude heeft gedaan. De Zoeterwoudse vrijwilliger van het jaar wordt elk jaar  bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Meer informatie over gemeentelijke onderscheidingen en de aanvraagprocedure op het digitaal loket van de gemeente: