Lees voor

Klanttevredenheidsonderzoek

De gemeente vindt het belangrijk te weten wat de burger van Zoeterwoude vindt. Het gemeentebestuur heeft dan ook meegedaan aan het landelijk onderzoek “Waar staat je gemeente”. De Zoeterwoudse burgers waarderen hun gemeente. Daarmee slaagt Zoeterwoude ruim in de ogen van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner of wijkbewoner. Daarnaast scoort de gemeente gemiddeld hoger dan soortgelijke gemeenten.

Onderzoek "Waar staat je gemeente"

Hoe denken inwoners van Zoeterwoude over hun woonomgeving? Hoe oordelen zij over het gemeentebestuur? Wat vinden zij van de gemeentelijke regels? De gemeente vindt het belangrijk te weten wat de burger van Zoeterwoude vindt. Het gemeentebestuur heeft, in voorjaar 2010, daarom opnieuw meegedaan aan het landelijk onderzoek “Waar Staat Je Gemeente”. Al eerder, in 2007, is de mening van de burger gepeild. In dat onderzoek kwam Zoeterwoude positief naar voren. 

In dit onderzoek zijn 1200 willekeurige burgers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn bezoekers, als klant van het gemeentehuis of de gemeentewerf, gevraagd hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening. Het onderzoek geeft op hoofdlijnen aan hoe Zoeterwoude er op dit moment volgens zijn inwoners voor staat. Deze vragenlijst is ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat de prestaties onderling vergeleken kunnen worden. 

Het onderzoek ziet die burger als Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner of Wijkbewoner.

In deze vijf ‘rollen’ is Zoeterwoude door zijn burgers beoordeeld. Op dit representatieve ‘burgerrapport’ staan de cijfers:

  • Kiezer 6,3
  • Klant 7,6
  • Onderdaan 6,3
  • Partner 6,1
  • Wijkbewoner 6,8

Vergeleken met scores van soortgelijke gemeenten, scoort Zoeterwoude hoger op de rollen Kiezer, Onderdaan en Partner, op Klant gelijk en op Wijkbewoner 0,1 punt lager. Wat zijn burgers betreft is de gemeente voor het vak ‘Burgerwaardering’  dus ruim geslaagd. De resultaten van andere Nederlandse gemeente vind u op www.waarstaatjegemeente.nl

Documenten