Lees voor

Gemeenteraad

Elke vier jaar kiezen de inwoners van Zoeterwoude een nieuwe gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. Daarvoor moet je wel eerst lid worden van een politieke partij of zelf een nieuwe partij oprichten.

Het zijn de politieke partijen die een lijst van kandidaten opstellen, waaruit de kiezers een keuze maken. Het aantal personen dat in de raad zitting heeft hangt af van het inwonertal van de gemeente. In de gemeenteraad van Zoeterwoude zitten 13 leden. In de gemeenteraad van Zoeterwoude zijn drie partijen vertegenwoordigd, te weten het Christen Democratisch Appèl (CDA), Progressief Zoeterwoude (PZ) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

De raadsleden stellen het beleid vast dat de gemeente zal voeren. Daarnaast controleert de raad de uitvoering van dat beleid door het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers en ontvangen voor hun werk een onkostenvergoeding. De gemeenteraad bepaalt zelf haar agenda. Het is daarom belangrijk dat de raadsleden weten wat er in de gemeente gebeurt en wat er leeft bij de inwoners.
De gemeenteraad wordt in zijn werk bijgestaan door de griffier. De griffier is ambtelijk secretaris van de raad en is aanwezig bij alle raadsvergaderingen.
De wethouders worden niet gekozen. Zij worden na de verkiezingen voorgedragen en benoemd door de politieke partijen die in de raad zitten. 

De raad vergadert maandelijks in het Open Huis. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. Onder raadsinformatie vindt u vergaderdata, tijdstippen en locaties. Ook zijn vanaf 10 dagen voor de vergadering de agenda en de vergaderstukken te vinden. Onder raadsnotulen vindt u een overzicht van alleen de notulen van de voorronden of van de raadsnotulen.