Lees voor

Gedragscode integriteit

Op grond van de Gemeentewet dient de raad een gedragscode vast te stellen voor zijn leden. Hiermee heeft de wetgever willen onderstrepen dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van (lokaal) openbaar bestuur. Deze gedragscode is ool van toepassing op commissieleden.