Lees voor

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (kortweg ook vaak 'B&W' genoemd) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen (het medebewind). Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Milieubeheer. 

Als dagelijks bestuur is het college de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden.
B&W beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet herroepen. Wel kan de raad er bij het college op aandringen een ander besluit te nemen; in het uiterste geval kunnen één of meerdere wethouders naar huis worden gestuurd.

E.G.E.M. (Liesbeth) Bloemen

E.G.E.M. Bloemen
contactgegevens en taken E.G.E.M. (Liesbeth) Bloemen
FunctieBurgemeester
AdresNoordbuurtsehof 18
2381 GE  Zoeterwoude
Telefoonnummer071 - 301 85 29
E-mail adrese.g.e.m.bloemen@zoeterwoude.nl
Taken

Portefeuille
Burgemeester, Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Automatisering, Juridische Zaken en archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Afvalbeleid, Grondbeleid en gemeentelijke gebouwen, Jumelage/ werkgroep Osieczna, Handhavingstaken, Sport.

C. (Kees) den Ouden

C. den Ouden
contactgegevens en taken C. (Kees) den Ouden
FunctieWethouder
AdresStompwijkseweg 5
2381 BH  Zoeterwoude
Telefoonnummer071 - 580 63 14
E-mail adresc.den.ouden@zoeterwoude.nl
Taken

Portefeuille
Financiën, Sociale zaken en werkgelegenheid, Verkeer en vervoer, Openbare werken en riolering, Nutsvoorzieningen, Waterbeleid, Welzijn, Wmo en ouderenbeleid, Milieubeleid, Vluchtelingenbeleid.

1e loco-burgemeester

Politieke partijProgressief Zoeterwoude

A. (Ton) de Gans

A. de Gans
contactgegevens en taken A. (Ton) de Gans
FunctieWethouder
AdresElzenhof 2
2382 EV  Zoeterwoude
Telefoonnummer071 - 580 63 13
E-mail adresa.de.gans@zoeterwoude.nl
Taken

Portefeuille
Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Kunst en cultuur, Groene Hartbeleid.

2e loco-burgemeester

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

W.A.M. (Wilma) Zoetemelk-van der Hulst

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst
contactgegevens en taken W.A.M. (Wilma) Zoetemelk-van der Hulst
FunctieGemeentesecretaris
AdresCor van Osnabruggelaan 77
2251 RE  Voorschoten
Telefoonnummer071 - 580 63 11
E-mail adresw.a.m.zoetemelk@zoeterwoude.nl