Lees voor

Burgerinitiatief

Sinds 1 augustus 2006 is het voor iedere Zoeterwoudse burger mogelijk om een burgerinitiatief in te dienen. Een burgerinitiatief is een concreet voorstel of een onderwerp dat door een burger bij de gemeenteraad ingediend wordt. Voorbeelden zijn het voorstel om een skatepark te bouwen of het voorstel om de problematiek in een bepaalde wijk op de gemeenteraadsagenda te zetten.
De toenmalige raadsleden Jan Hulsbos (CDA) en Jeroen Haan (PZ) maakten in 2006 samen een voorstel voor een verordening Burgerinitiatief. 

In Zoeterwoude is geen minimumleeftijd voor het indienen van een burgerinitiatief. Ook is het niet nodig om een minimum aantal handtekeningen te verzamelen. Iedere inwoner kan een initiatief indienen. Een burgerinitiatief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Het moet gericht zijn op het algemeen belang;
  • Over het onderwerp mag de gemeenteraad in de laatste 2 jaar niets besloten hebben. U kunt bij de raadsgriffier navragen of uw onderwerp in die periode reeds besproken is;
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn;
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Lees meer over het burgerinitiatief: