Lees voor

Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld het programma 'Openbare orde en Veiligheid' en het programma 'Onderwijs'. In de begroting staat per programma beschreven wat de plannen zijn voor de komende vier jaar en hoeveel geld die plannen kosten.

Onder documenten treft u de programmabegroting 2017- 2020 aan. Op 27 oktober wordt de begroting 2017 behandeld in de openbare Voorronde en op 10 november wordt de begroting vastgesteld in de gemeente raad. Wilt u in het kort lezen wat de inhoud van de begroting 2017-2020 is? Lees dan de begrotingskrant van het college op woensdag 26 oktober in het Leids Nieuwsblad. Op woensdag 9 november is de reactie van de raad te lezen in de begrotingskrant.


Documenten