Lees voor

Verordeningen Zoeterwoude

Publicatie verordeningen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via het overheidsportaal Overheid.nl beschikbaar te stellen. Alle vastgestelde gemeentelijke verordeningen worden volledig gepubliceerd op het overheidsportaal Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

De verordeningen zijn tevens, gerubriceerd, op de gemeentelijke website vermeld. 

Publicatie officiële bekendmakingen

Alle officiële bekendmakingen van de gemeente Zoeterwoude vindt u vanaf 1 januari 2014 op de pagina Gemeenteblad.


Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Personeel en organisatie