Lees voor

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

De eerstvolgende verkiezing is op woensdag 15 maart 2017. Dit betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing Zoeterwoude inzien? Klik Hier!

Voorlopige uitslag digitaal bekijken? Klik Hier!

Kiesgerechtigd?

Om een stem uit te mogen brengen bij een Tweede Kamerverkiezing moet een kiezer:

  • beschikken over de Nederlandse nationaliteit
  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

Formulieren

Veelgestelde vragen

1. Waar kan ik stemmen in Zoeterwoude?

Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27
Wijdezorg locatie Emmaus, Bennebroekweg 2 (nieuwbouw)
Muziekcentrum, Schenkelweg 6
Buurthuis de Weipoort, Weipoortseweg 92a
Multicentrum De Eendenkooi, Kooikersplein 1

Alle stembureaus zijn van 07.30 tot 21.00 open.

2. Wie ontvangt een stempas?

Iedere Nederlander die:
- op 30 januari 2017 als inwoner van Zoeterwoude ingeschreven is in de basisregistratie personen
- niet is uitgesloten van het kiesrecht
- op 15 maart 2017 18 jaar of ouder is

3. Wanneer worden de stempassen bezorgd?

Uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017 ontvangt u de stempassen.

4. Wanneer worden de kandidatenlijsten bezorgd?

U ontvangt voor 10 maart 2017 de kandidatenlijsten met informatie over de stembureaus.

5. Op wie kan ik stemmen?

Dit is terug te vinden op de kandidatenlijsten die op elk adres bezorgd wordt. Er hangt ook een exemplaar in ieder stembureau.

6. Met welke identiteitsdocumenten kan ik stemmen?

Naast de stempas moet een geldig identiteitsbewijs worden getoond (Nederlands of EU rijbewijs, vreemdelingendocument, paspoort, Nederlandse ID kaart geldig tot minimaal 15 maart 2012). Identiteitsdocumenten die vóór deze datum zijn verlopen, worden niet geaccepteerd.

7. Mijn stempas is beschadigd, kan ik hiermee stemmen?

Nee, tenzij zowel uw identiteit als de echtheid van de stempas nog kan worden vastgesteld. U heeft tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de gelegenheid om een vervangende stempas aan te vragen

8. Ik ben mijn stempas kwijtgeraakt, wat nu?

Als u uw stempas kwijt bent, kunt u tot uiterlijk dinsdagmiddag 14 maart 2017, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

9. Hoe kan ik een vervangende stempas aanvragen?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat doet u persoonlijk op het gemeentehuis, Burgerzaken, Noordbuurtsweg 27, of u zend een mail aan: burgerzaken@zoeterwoude.nl. U kunt het verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 10 maart 2017 zijn ontvangen door de gemeente. Een mondeling verzoek kunt u tot 14 maart, 12.00 uur indienen bij het KCC. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.

10. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kunnen iemand anders voor hen laten stemmen.

Het verlenen van een zogenaamde volmacht kan op twee manieren:
• Via een onderhandse volmacht: Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde en de volmachtgever moeten in de zelfde gemeente wonen. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van een identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.
• Via een schriftelijke volmacht: Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de woongemeente (Zoeterwoude)  tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Het formulier verzoek volmacht kunt u hier downloaden. De gemachtigde is een Nederlander, die in een andere gemeente kan wonen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 10 maart 2017 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.

Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen aannemen.

11. Mag ik het originele ID van de volmachtgever meenemen?

Naast kopieën van ID documenten bij de machtiging, is het ook voldoende als het originele ID document van de volmachtgever wordt getoond aan het stembureau. Dit originele ID document mag ook maximaal vijf jaar verlopen zijn (dus minimaal geldig tot 15 maart 2012). Een goed leesbare foto van het identiteitsbewijs is ook toegestaan.

12. Ik heb geen handtekening van de volmachtgever, wat nu?

U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet. Neemt u de machtiging weer mee en (indien mogelijk) herstel dit door de volmachtgever alsnog een handtekening te laten zetten. Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen. Let op dat u als gemachtigde zelf ook geen stem uitbrengt als u de volmacht gaat herstellen: een volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met een eigen stem worden uitgebracht.

13. Hoeveel stemmen mag ik via machtiging uitbrengen?

Een kiezer kan (naast zijn eigen stem) door middel van machtiging nog twee stemmen uitbrengen. Let op dat deze stemmen door machtiging tegelijk uitgebracht moeten worden met de eigen stem van de gemachtigde. Het is niet toegestaan om meer dan twee machtigingen per verkiezing naast uw eigen stem uit te brengen. De machtiging wordt aan de kiezer teruggegeven. De volmachtgever kan er voor kiezen om alsnog zelf te gaan stemmen.

14. Het volmachtbewijs is kwijt, wat nu?

Als u schriftelijk een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend om iemand te machtigen, ontvangt deze persoon vervolgens een volmachtbewijs.
Als dit schriftelijke volmachtbewijs is kwijtgeraakt, kan het niet worden vervangen en kan er helaas niet gestemd worden namens de volmachtgever.

15. Hoe moet ik het volmachtbewijs invullen?

De instructie voor het afgeven van een onderhandse volmacht staat aangegeven op de (achterzijde van de) stempas. Vul het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in en geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die uw stem uitbrengt. Let op! Dit kan alleen als de persoon die uw stem uitbrengt ook een stempas van Zoeterwoude heeft ontvangen en tegelijkertijd ook zelf stemt.

16. Kan ik mijn volmacht intrekken?

De volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan met deze pas zelf alsnog stemmen.
Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

17. Gaat een blanco stem naar de grootste partij?

Nee. Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling.

18. Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Ja. Om uw stem in een andere gemeente uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Vraag deze voor 10 maart 2017, 12.00 uur aan. U vraagt hiervoor vooraf een kiezerspas aan bij de gemeente. U kunt het formulier aanvragen kiezerspas hier downloaden. De kiezerspas is een apart document. Ook een kiezerspas kan worden omgezet in een volmacht. U vult dan de achterkant van de kiezerspas in en geeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

19. Ik verhuis na 30 januari 2017, waar kan ik mijn stem uitbrengen?

Met uw stempas(sen) en identiteitsdocument kunt u uw stem uitbrengen bij alle stembureaus binnen de oude woongemeente. Bent u verhuisd naar een andere gemeente, dan kunt u uw stempas(sen) om laten zetten in een kiezerspas. Indien u na 30 januari 2017 vanuit een andere gemeente naar Zoeterwoude bent verhuisd, moet u in de vorige woongemeente stemmen of een kiezerspas aanvragen bij uw vorige woongemeente.

20. Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Ja. Bent u als Nederlander in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent
Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u op 2 manieren stemmen:

Per brief vanuit het buitenland:
Om per brief te kunnen stemmen moet u een registratieverzoek (stemmen per brief model M3) indienen. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven en kunt u hier downloaden. Dit verzoek moet voor 15 februari 2017 ontvangen zijn bij de gemeente.

Iemand machtigen voor u te stemmen:
U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt met een formulier volmacht deze volmacht aanvragen bij uw gemeente. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het formulier tot 5 dagen voor de verkiezingen indienen bij de gemeente.

Stemmen als u in het buitenland woont
Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Hoe u dat kunt doen, hangt af van waar u woont:

Aruba, Curaçao of Sint Maarten
Dan moet u zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging van het land waar u woont.

Overige landen in het buitenland
Dan kunt u zich via de website van de gemeente Den Haag registreren als kiezer.

21. Waar mag ik verkiezingsposters plakken in Zoeterwoude?

Op de aanplakborden op de volgende locaties:
- rotonde Rijndijk / Oranjelaan
- hoek Watertje / Dorpsstraat