De straten van de Beatrixstraat, Margrietstraat en de Bernhardstraat zijn verzakt. Deze straten gaan we ophogen. In de ondergrond komt een waterbergend systeem en de weg wordt opnieuw ingericht met onder andere groene parkeervakken (gras). De uitvoering start waarschijnlijk begin 2021.

Informatie

Hieronder treft u meer beschikbare informatie, waaronder verzonden brieven.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in paars de globale werkgrens van het project.