De Noordbuurtseweg krijgt een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hieronder leest u meer over wat we tot nu toe hebben gedaan en wat de verdere plannen zijn.

De uitvoering start dinsdag 7 september 2021

Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Deze duren tot de kerst van 2021. Dit is afhankelijk van het weer.

De Noordbuurtseweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen hun woning of perceel wel bereiken. Gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers worden omgeleid.  Aanwonenden krijgen gedetailleerdere informatie van de aannemer.

Bewoners dachten mee over de inrichting

Op 15 november 2018 was er op het gemeentehuis een bijeenkomst over de Noordbuurtseweg. De aanwezigen vonden de Noordbuurtseweg vooral onveilig voor fietsers. De aanwezigen ontvingen een verslag van de bijeenkomst met verschillende mogelijkheden om de weg te verbeteren.

Bewoners gaven hun voorkeur aan over de beste oplossing

Het merendeel gaf aan het belangrijk te vinden om de wegversmallingen te verwijderen. Ook gaf een aantal bewoners de voorkeur voor klinkers in plaats van asfalt. Klinkers horen bij een 30 km/uur weg die we volgens officiële ‘Duurzaam Veilig’ regels aanleggen. Automobilisten rijden meestal langzamer op een weg met klinkers.

Uitkomst onderzoek kade Noordbuurtseweg

Onderzoek was nodig voor een oplossing waarbij we de stoep langs de kade versmallen. De kade is niet sterk genoeg voor deze oplossing, maar wel voor de inrichting die er nu is. We gaan de stoep dus niet versmallen. Helaas zorgde dit onderzoek wel voor vertraging.

Besluit gemeenteraad meeste geschikte oplossing

De kosten van de verschillende mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Ook zijn er tekeningen gemaakt van de verschillende mogelijkheden. Hierin zijn de wensen van bewoners meegenomen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk haar voorkeur uitgesproken voor de variant fietsstraat.

Bel of mail ons gerust bij vragen

U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoordt uw vragen graag. E-mailen mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl.