De Noordbuurtseweg krijgt een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hieronder leest u meer over wat we tot nu toe hebben gedaan en wat de verdere plannen zijn.

Bewoners konden mee denken over de inrichting van de Noordbuurtseweg

Op 15 november 2018 was er op het gemeentehuis een bijeenkomst over de Noordbuurtseweg. De aanwezigen vonden de Noordbuurtseweg vooral onveilig voor fietsers. De aanwezigen ontvingen een verslag van de bijeenkomst met verschillende mogelijkheden om de weg te verbeteren.

Bewoners konden hun voorkeur geven over de beste oplossing voor de Noordbuurtseweg

Het merendeel gaf aan het belangrijk te vinden om de wegversmallingen te verwijderen. Ook gaf een aantal bewoners de voorkeur voor klinkers in plaats van asfalt. Klinkers horen bij een 30 km/uur weg die we volgens officiële ‘Duurzaam Veilig’ regels aanleggen. Automobilisten rijden meestal langzamer op een weg met klinkers.

Uitkomst onderzoek kade Noordbuurtseweg

Onderzoek was nodig voor een oplossing waarbij we de stoep langs de kade versmallen. De kade is niet sterk genoeg voor deze oplossing, maar wel voor de inrichting die er nu is. We gaan de stoep dus niet versmallen. Helaas zorgde dit onderzoek wel voor vertraging.

Besluit gemeenteraad meeste geschikte oplossing

De kosten van de verschillende mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Ook zijn er tekeningen gemaakt van de verschillende mogelijkheden. Hierin zijn de wensen van bewoners meegenomen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk haar voorkeur uitgesproken voor de variant fietsstraat.

Bekijk nu het definitieve ontwerp van de Noordbuurtseweg

Na de keuze van de gemeenteraad gaan wij graag nog eens in gesprek met bewoners. Het plan was  een informatieavond te organiseren om de tekeningen toe te lichten. Met ruimte voor het stellen van vragen. Maar door de Corona crisis is dit niet mogelijk en presenteren we het ontwerp op de website.

Bel of mail ons gerust bij vragen

U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoordt uw vragen graag. We ontvangen eventuele vragen of opmerkingen graag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021. E-mailen mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl.