Uit inspecties van de riolering is gebleken dat deze slecht is en aan vervanging toe is. Daarom zijn we de voorbereidingen gestart hiervoor.

Uit inspecties van de riolering blijkt dat deze slecht is en aan vervanging toe is. Wanneer het riool vervangen wordt, kunnen we direct het regenwater loskoppelen. Dit wordt aangesloten op een water bufferend schelpenpakket onder de straat. Ook wordt er na vervanging van het riool opgehoogd naar het oorspronkelijke aanlegniveau van de straat. Dit biedt de mogelijkheid aanpassingen te doen aan de inrichting.

De werkzaamheden starten in september 2020 en zullen voor het einde van het jaar afgerond zijn.

Globale werkgrens

Hieronder ziet u in paars de globale werkgrens van het project.

Bijlagen