De gemeente Zoeterwoude, belanghebbenden en inwoners hebben aan in een intensief participatieproces gewerkt  en aan de toekomstplannen voor een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk. Een nieuw kloppend hart met tal van voorzieningen. De reeds aanwezige voorzieningen als de Bernardusschool, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude met kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, multifunctioneel centrum de Eendenkooi met sporthal, Tennisvereniging Meerburg en bibliotheek worden verbeterd en de openbare ruimte wordt groener en aantrekkelijker ingericht. Ambitieuze, duurzame en toekomstgerichte plannen die zich nog in de initiatieffase bevinden.

Medio 2018 heeft de gemeente Zoeterwoude opdracht gegeven om vervolg te geven aan deze gebiedsvisie door het opstellen van een Programma van Eisen op hoofdlijnen voor het Maatschappelijk Centrum voor deze initiatieffase. Het document heeft de naam: “Op weg naar een nieuw maatschappelijk centrum gekregen”.

Het nieuw maatschappelijk centrum bestaat in hoofdlijnen uit drie componenten: de Bernardusschool, de Eendenkooi en de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft besloten dat het vervangen van de Bernardusschool met nieuwbouw prioriteit heeft. Dit pakken we als eerste aan, inclusief de daarbij behorende openbare ruimte.