Lees voor RSS

Project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein in uitvoering(21-02-2017)

foto plantenpin uitvoering Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Bedrijventerrein Grote Polder wordt groener en duurzamer! Maandag 20 februari 2017 is aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen BV gestart met de uitvoering van het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein.

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder. Doel van het project is het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, leveranciers/klanten, bewoners en passanten.

Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.

De locaties van de werkzaamheden zijn te herkennen aan een grote plantenpin (zie foto).

Om welke delen gaat het?

  • De gemeentelijke groenstroken langs de Industrieweg, Nijverheidsweg/ Energieweg.
  • Een aantal  'multi-purpose' stroken (MP-stroken).
  • Zes bedrijfskavels van deelnemende ondernemers.

Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen BV, sinds 2013 de huisaannemer voor het onderhoud op het terrein, is afgelopen najaar als beste partij uit de aanbesteding voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het project Bloeiend Boeiend Bedrijventerrein Grote Polder gekomen.

Wat gaan we doen?

Vermeulen start maandag 20 februari met het klaarmaken van de grond. De eerste werkzaamheden zullen uitgevoerd worden op de middenberm van de Industrieweg. Er wordt gras verwijderd en goede tuinaarde aangebracht. In het vroege voorjaar zullen hierna de planten aangebracht worden. Er komen over de gehele lengte van de weg vakken bloeiende planten en struiken. Bij het bepalen van de vakken is gelet op de aanwezige bomen, onder de bomen en tussen de bloeiende vakken blijft een slingerende strook gazon aanwezig. Dit om schade aan de wortels van de bomen te voorkomen en bloeien planten beter als ze zonlicht krijgen. Er zullen geen bomen verwijderd worden. Achteraan de Industrieweg ter hoogte van de Oranjelaan zullen er in het laatste plantvak een paar nieuwe bomen aangeplant worden. Gelijktijdig worden ook de strook langs de Nijverheidsweg naast de Vliko en het voetpad naar het Nassaupad aangeplant.

Daarnaast doen zes ondernemers mee met het project waarbij bedrijfskavels en MP-stroken biodivers worden ingericht. We zullen dit voorjaar starten met Danitech (Energieweg 41a), Vliko (Industrieweg 24) en Dutch Engineering (Energieweg 46). Deze projecten zijn herkenbaar aan de grote plantenpin. We zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de werkzaamheden bij deze ondernemers.

plattegrond werkzaamheden Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Plattegrond locatie werkzaamheden (Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen bv)

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de technische uitvoering dan kunt u contact opnemen met aannemer Vermeulen via boeiendbloeiend@vermeulengroep.com – 079 341 05 39. Zie voor verdere contactgegevens de projectpagina Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein.

Bijdragen

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland.