Lees voor RSS

Nader onderzoek Zoeterwoude tevredenheid inwoners en ondernemers(20-03-2017)

Uit het onderzoek dat onlangs in de Leidse regio is uitgevoerd, bleken inwoners van Zoeterwoude behoorlijk tevreden over hun gemeente. Dit wil Zoeterwoude verder onderzoeken. Met de burger- en ondernemerspeiling, die nu van start gaat, zoomt de gemeente verder in op de tevredenheid over de dienstverlening en het beleid op Zoeterwoudse schaal.

De gemeente Zoeterwoude vindt het belangrijk om te weten hoe haar inwoners en ondernemers de dienstverlening en zichtbaarheid van de gemeente ervaren. Daarom start de gemeente op 20 maart een vervolgonderzoek naar de klanttevredenheid aan de hand van verschillende thema’s. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om nog beter in te spelen op de vraag van haar inwoners en ondernemers.

Onderzoeksbureau Het Pon voert de peiling in opdracht van de gemeente uit. Een steekproef van 2.560 inwoners ontvangt een uitnodigingsbrief. Ook alle 754 geregistreerde ondernemers in Zoeterwoude ontvangen de uitnodiging. In de brief staat een link en code om de vragenlijst online in te vullen. Op verzoek kan men ook een papieren vragenlijst ontvangen. Het onderzoek loopt tot 10 april.

Wat wordt er gevraagd?

In de burgerpeiling wordt de mening van inwoners gevraagd op vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg.

De ondernemerspeiling vraagt ondernemers wat zij vinden van Zoeterwoude op de thema’s (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, economisch beleid en vestigingsklimaat.

Hoe verder?

De uitkomsten van het onderzoek worden in mei bekend gemaakt.