Lees voor RSS

Gemeenteblad Zoeterwoude

Elektronische bekendmakingen

Alle officiële bekendmakingen van de gemeente Zoeterwoude vindt u vanaf 1 januari 2014 op de pagina Gemeenteblad. In het kader van de Wet elektronische bekendmaking is de gemeente verplicht om zogenaamde Algemeen verbindende voorwaarden (zoals vastgestelde verordeningen en vastgestelde bestemmingsplannen) te publiceren als Gemeenteblad. Deze publicaties krijgen een opeenvolgende nummering en zijn te vinden bij de rubriek Gemeenteblad.

Ook alle overige bekendmakingen van de gemeente (hierbij moet u denken aan vastgestelde beleidsregels, aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, afgegeven apv vergunningen en afgegeven geluidvergunningen) staan vanaf 1 januari 2014 eveneens genummerd op de pagina Gemeenteblad. 

Alle vastgestelde verordeningen worden volledig gepubliceerd op het overheidsportaal Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De verordeningen zijn tevens, gerubriceerd en vermeld op datum, terug te vinden op de pagina Verordeningen Zoeterwoude

Schriftelijke bekendmakingen

Wekelijks worden deze bekendmakingen ook gepubliceerd in de gemeenteberichten in het Leids Nieuwsblad. Op termijn zal in de gemeenteberichten alleen nog een verkort overzicht van de officiële bekendmakingen vermeld worden. De volledige bekendmakingen zullen dan alleen nog maar elektronisch gepubliceerd worden.


Inzage gemeentebladen

Onderstaande worden alle gepubliceerde gemeentebladen getoond. Deze publicaties krijgen een opeenvolgende nummering. De meest recente publicatie wordt bovenaan getoond.

Archief