Lees voor

Verhuizing doorgeven

 • Hoe kan ik (digitaal) aanvragen?

  Bij de gemeente kunt u uw verhuizing digitaal aangeven. Daarvoor is het gebruik van uw DigiD noodzakelijk. Een digitale aangifte van verhuizing is alleen mogelijk indien u in staat bent alle noodzakelijke bijlagen (huur- of koopovereenkomst en als u bij iemand gaat inwonen ook een toestemmingsverklaring en kopie legitimatie van eigenaar/hoofdbewoner) ook digitaal aan te leveren.

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente.

  U kunt een verhuizing persoonlijk, schriftelijk of digitaal doorgeven. Geeft u dit schriftelijk door? De gemeente heeft hiervoor een aangifteformulier.

   

   

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte

  Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs + kopie van de huur- of koopovereenkomst mee.

  Schriftelijke aangifte

  Doet u schriftelijk aangifte? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs + een kopie van de huur- of koopovereenkomst (alleen de eerste en laatste pagina met handtekeningen) bij het formulier. Op het formulier zet u het volgende:

  • Naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen.
  • Uw oude adres.
  • Uw nieuwe adres en de datum van verhuizing.
  • Uw handtekening.

  Briefadres of inwoning

  Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u de post niet op uw woonadres wilt ontvangen of als u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? U moet dan persoonlijk langskomen bij de gemeente met een verklaring van de hoofdbewoner waarin deze toestemming verleent. Verder moet u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs meenemen.

 • Formulieren, documenten en overige producten

 • Hoe kan ik contact met de gemeente opnemen?

  Bezoekadres gemeente:
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
  Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
  Fax: (071) 580 63 01

  Openingstijden en telefoonnummers

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

  Tenzij aanvullende informatie nodig is (bijvoorbeeld als niet alle benodigde gegevens zijn aangeleverd).

 • Tips

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner