Lees voor

Paspoort

 • Hoe kan ik (digitaal) aanvragen?

  De aanvraag van een paspoort gebeurt persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken via  'afspraak maken'.

  Daarnaast moet bij van een reisdocument voor een minderjarige (tot 18 jaar) en bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart voor een kind tot 12 jaar een verklaring van geen bezwaar worden overlegd van beide ouders. Het formulier "Verklaring van toestemming voor reisdocumenten"  kunt u hiervoor downloaden.

 • Wat is het?

  Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument. U kunt ermee reizen naar elk land in de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Een paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18.

  Een paspoort vraagt u aan bij de gemeente.

  Het is niet meer mogelijk om kinderen bij te laten schrijven in een paspoort. Kinderen moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort of een eigen Nederlandse identiteitskaart om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daarom wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

  Vanaf 18 jaar kan er zelfstandig een paspoort aangevraagd worden. Behalve als u onder curatele staat, dan is toestemming van de curator nodig.

  Kinderen

  • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of een voogd voor het aanvragen van een paspoort.
  • Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan welke regels er gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Let op! Zorg voor schone vingers. Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken.

  Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

  Zakenpaspoort

  Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

  Identiteitsfraude

  Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag paspoort

  • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente
  • Daar worden met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken gemaakt
  • Een paspoort is 10 jaar geldig. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij de gemeente
  • Op een centrale plaats in Nederland wordt uw paspoort voorzien van uw persoonlijke gegevens. Daarom krijgt u uw nieuwe paspoort niet meteen mee. U kunt het na ongeveer 1 week ophalen bij de gemeente
  • U moet uw paspoort persoonlijk komen afhalen binnen 3 maanden na uw aanvraag. Daarna vervalt uw paspoort en moet u een nieuwe aanvragen
  • Een paspoort blijft eigendom van de Nederlandse Staat.

  Paspoort voor kind(eren)

  Wilt u een paspoort of identiteitsbewijs voor een kind aanvragen? Dan geldt bovendien:

  • Uw kind(eren) moet(en) tijdens de aanvraag én het afhalen aanwezig zijn aan de balie van de gemeente
  • U moet een identiteitsbewijs van de andere ouder én een schriftelijke toestemming van de andere ouder meenemen. Ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat.

  Spoedprocedure nieuw paspoort

  U kunt via een spoedprocedure sneller uw nieuwe paspoort krijgen. Meestal kunt u het paspoort dan de volgende werkdag ná 10.00 uur ophalen bij de gemeente. Er zijn extra kosten verbonden aan een spoedprocedure.

  Paspoort kwijt of gestolen

  Hebt u een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) verloren?

  • Inwoners van Zoeterwoude kunnen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente een verklaring van verlies of diefstal laten opmaken. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - zelfs als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling.
  • Vervolgens kunt u dan direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

  Bent u uw identiteitsbewijs in het buitenland kwijtgeraakt?

  • Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie.
  • Daarna kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw (tijdelijk) paspoort of identiteitskaart aanvragen, waarmee u naar Nederland kunt reizen.

  Bent u uw paspoort kwijtgeraakt en moet u onmiddellijk op reis?

  • U kunt dan een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Het noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument.
  • Kijk bij de Koninklijke Marechaussee voor meer informatie.

  Reizen met kind(eren) naar het buitenland

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier ' Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland ' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat heb ik nodig?

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog in uw bezit hebt (behalve als deze al ongeldig zijn gemaakt)
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Hebt u een verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

  • andere documenten om te bewijzen wie u bent

  Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente). U kunt ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd. Bepaalde gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs. Informeer bij de gemeente of dit zo is.

  Let op: uw kind moet ook meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van het paspoort.

 • Wat zijn de kosten?

  Leges en tarieven 2017

  Leges producten reisdocumenten
  Product Tarief
  Paspoort, voor personen van 18 jaar en ouder € 64,75
  Paspoort, voor personen jonger dan 18 jaar € 51,45
  Tweede paspoort € 51,45
  Zakenpaspoort € 64,75
  Vreemdelingenpaspoort € 51,45
  Vluchtelingenpaspoort € 51,45
  Nederlandse identiteitskaart, voor personen van 18 jaar en ouder € 50,65
  Nederlandse identiteitskaart, voor personen jonger dan 18 jaar € 28,60
  Toeslag spoedaanvraag reisdocument € 47,55

 • Formulieren, documenten en overige producten

 • Hoe kan ik contact met de gemeente opnemen?

  Bezoekadres gemeente:
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
  Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
  Fax: (071) 580 63 01

  Openingstijden en telefoonnummers

 • Hoe lang duurt het?

  Meestal kunt u uw paspoort na 5 werkdagen ophalen.

  Hebt u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

 • Tips

  Visum

  Reist u naar het buitenland? Dan hebt u voor sommige landen ook een visum nodig. Informeer hiernaar bij een reisbureau of de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt.

  Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

  Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan hebt u soms recht op een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort.