Lees voor

Huwelijk

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan legt u eerst een verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. Deze verklaring vervangt vanaf 1 september 2015 de huwelijksaangifte, die ook wel ondertrouw werd genoemd.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Wat moet ik doen?

  Kies eerst de trouwlocatie. Het groene Zoeterwoude biedt vele mogelijkheden om van uw trouwdag een onvergetelijke dag te maken. Zie de trouwlocaties in Zoeterwoude. Wanneer u kiest voor een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentehuis, neem dan eerst contact op met de gewenste locatie om de mogelijkheden te bespreken.

  Heeft u besloten om in de gemeente Zoeterwoude te trouwen en heeft u een locatie uitgezocht , dan vult u het formulier “gegevensstaat huwelijk of geregistreerd partnerschap” in. Het ingevulde formulier levert u, samen met de kopieën van geldige paspoorten of identiteitskaarten in. Aan de hand van de gegevensstaat laat de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen veertien dagen weten of u nog andere gegevens moet overleggen. Eventueel moeten documenten uit het buitenland ingeleverd worden.

  Pas nadat de gegevens compleet zijn, spreekt u de datum voor het huwelijk af en ontvangt u de formulieren om het voorgenomen huwelijk kenbaar te maken.

  Uiterlijk 14 dagen en maximaal 1 jaar voor het huwelijk dient u het voorgenomen huwelijk kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouwgemeente. U geeft daarbij in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan maakt u het voorgenomen huwelijk kenbaar in de gemeente Den Haag.

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de afdeling burgerzaken welke documenten u precies moet aanleveren. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al (zoals de inschrijving BRP of uw geboorteakte). Daarnaast kan de gemeente u aangeven hoe oud de noodzakelijke documenten mogen zijn.

  Hebt u eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten?

  Neem dan ook een bewijs van ontbinding van het laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap mee. Meestal is dit een echtscheidingsakte of overlijdensakte. U moet namelijk de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners kunnen aantonen.

  Bent u (of uw partner) geen Nederlander en verblijft u in Nederland?

  U hebt dan meestal een verklaring nodig van de vreemdelingenpolitie. Dit is afhankelijk van de nationaliteit van u (of uw partner). Vraag aan de gemeente of u deze verklaring moet hebben.

 • Wat zijn de kosten?

  Leges en tarieven 2017

  Tarieven huwelijksvoltrekking en aanvullende kosten
  Product Tarief
  Kosten huwelijksvoltrekking
  op maandag (09.00 uur - 10.00 uur), uitsluitend in het gemeentehuis en uitsluitend indien één van beide partners of beide partners staan ingeschreven in de gemeente Zoeterwoude kosteloos
  op maandag (09.00 uur - 10.00 uur), uitsluitend in het gemeentehuis en uitsluitend indien beide partners niet staan ingeschreven in de gemeente Zoeterwoude €  127,50
  op maandag (na 10.00 uur), dinsdag en woensdag €  388,00
  op donderdag en vrijdag €  419,50
  op zaterdag (10.00 uur - 16.00 uur) €  592,00
  op zondag (10.00 uur - 14.00 uur) €  634,00
  Aanvullende kosten
  toeslag bij huwelijk op locatie €    63,70
  trouw- of partnerschapsboekje €    24,80
  kalligraferen trouw- of partnerschapsboekje €    23,55
  kalligraferen geboorte in een trouw- of partnerschapsboekje €    10,95
  verklaring huwelijksbevoegdheid €    22,80

 • Formulieren, documenten en overige producten

 • Hoe kan ik contact met de gemeente opnemen?

  Bezoekadres gemeente:
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
  Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
  Fax: (071) 580 63 01

  Openingstijden en telefoonnummers

 • Tips

  Alles over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden op een rijtje

  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt via de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl mensen bewust om goed te kijken naar de huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden die zij kunnen maken voorafgaand of tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. De komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kunnen bepalend zijn bij deze keuze.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk?

  Als u uw geregistreerde partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. Dit kan alleen in uw eigen woonplaats gebeuren.

  Trouwambtenaren en trouwlocaties in Zoeterwoude

  Bekijk de trouwlocaties in Zoeterwoude en maak kennis met de trouwambtenaren.