Lees voor

Afval, grof huisvuil

 • Hoe kan ik (digitaal) aanvragen?

  U kunt digitaal een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil. Hiervoor is het noodzakelijk dat u gebruikt kunt maken van iDEAL.

 • Wat is het?

  • Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen. Bijvoorbeeld meubels of vloerbedekking.
  • U moet het afval altijd scheiden en er pakketjes van maken. Deze pakketjes moeten nog makkelijk op te pakken zijn.
  • De gemeente haalt alle grofvuil op, maar bijvoorbeeld geen bouw- en sloopafval.
 • Hoe werkt het?

  De inzameldata voor grof vuil in 2017 zijn:

  • woensdag 4 januari
  • woensdag 1 februari
  • woensdag 1 maart
  • woensdag 5 april
  • woensdag 3 mei
  • woensdag 7 juni
  • woensdag 5 juli
  • woensdag 2 augustus
  • woensdag 6 september
  • woensdag 4 oktober
  • woensdag 1 november
  • woensdag 6 december
 • Wat moet ik doen?

  Het laten ophalen van grof huisvuil dient u vooraf te melden. Daarvoor is € 25,40 verschuldigd. Dit bedrag kunt u middels iDEAL betalen indien u gebruikt maakt van het digitaal aanvragen.

  Heeft u geen internet? Dan kunt u ook gebruik maken van een overschrijving op rekeningnummer NL89 BNGH 0285010166 van de gemeente Zoeterwoude, onder vermelding van  ‘ophalen grof afval' en de gewenste datum. Deze betaling dient echter wel binnen te zijn op de maandag vóór de betreffende inzameldag. Indien uw betaling te laat binnen is, wordt uw grofvuil niet opgehaald.

 • Wat zijn de kosten?

  Tarieven 2017

  Tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
  Tarieven wekelijkse huis-aan-huisinzameling
  vastrecht, per perceel per jaar € 126,00
  restafval, per kilo € 0,24
  GFT-afval, per kilo kosteloos
  gebruik bovengrondse verzamelcontainer restafval, per kwartaal € 15,60
  gebruik ondergrondse verzamelcontainer restafval, per inworp € 1,50
  gebruik verzamelcontainer GFT-afval, per kwartaal kosteloos
  Tarieven extra huis-aan-huisinzameling
  grof vuil (betaling via iDeal) € 25,40
  plastic, blik en drankkartons kosteloos
  Tarieven extra diensten
  extra grijze container, per kwartaal € 8,10
  extra groene container, per kwartaal kosteloos
  Tarieven afvalstoffenbrengstation
  plastic, textiel, glas, papier en karton kosteloos
  oud ijzer en metalen (blik, gasflessen zonder ventiel) kosteloos
  takkenafval indien dit niet in uw afvalcontainer past kosteloos
  klein wit- en bruingoed kosteloos
  GFT-afval, per zak kosteloos
  restafval, per zak € 2,85
  ongescheiden grof afval, per 0,5 m³ € 8,20
  houtafval, per 0,5 m³ € 6,20
  bouw- en sloopafval, per 0,5 m³ € 28,80
  schoon puin, per 0,5 m³ € 10,30
  gipsafval, per 0,5 m³ € 20,60
  teerhoudend dakafval, per 0,5 m³ € 55,60
  autoband met velg, per stuk € 2,50
 • Formulieren, documenten en overige producten

 • Hoe kan ik contact met de gemeente opnemen?

  Bezoekadres gemeente:
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
  Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
  Fax: (071) 580 63 01

  Openingstijden en telefoonnummers

 • Tips

  Jaarlijks wordt in de maand december huis-aan-huis de afvalkalender verspreid. Hierin staat informatie vermeld over de wijze van aanbieden van afval, de diverse inzamelschema's en de mogelijkheden om zelf afval weg te brengen.

  Op de gemeentepagina in het Leids Nieuwsblad vindt u tevens wekelijks onder het kopje "Milieu" informatie over de afvalinzameling.