De gemeente voert de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Dit doen wij in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De regeling is speciaal voor zelfstandig ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen door de landelijke coronamaatregelen en hierdoor onvoldoende inkomen hebben om van te kunnen leven. Bij liquiditeitsproblemen kunnen zelfstandig ondernemers ook op grond van deze regeling een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Zie voor meer informatie en de voorwaarden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

De Tozo is per 1 juli 2021 verlengd onder de naam Tozo 5

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021. De Tozo 5-uitkering wordt voor maximaal 3 kalendermaanden en over hele kalendermaanden toegekend. Alle voorwaarden die golden voor Tozo 4 gelden ook voor Tozo 5. Inclusief de partnerinkomenstoets. Als u zelfstandig ondernemer bent en u woonachtig bent in de gemeente Zoeterwoude zijn er twee mogelijkheden:

1. U dient een nieuwe aanvraag Tozo 5 in

Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering gehad of is het langer dan drie maanden geleden (vóór de nieuwe ingangsdatum Tozo 5) dat u een Tozo uitkering heeft ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Gebruik hiervoor dit formulier. Ook kunt u dit aanvraagformulier gebruiken als u een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen tot maximaal € 10.157. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar v.austin@imk.nl. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doe dan de onlinecheck via https://krijgiktozo.nl/.

2. U vraagt een verlenging van uw Tozo-uitkering aan

Ontving u in juni 2021 een Tozo 4-uitkering of is het korter dan drie maanden geleden (vóór de nieuwe ingangsdatum Tozo 5) dat u een Tozo 4-uitkering heeft ontvangen? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. U kunt het verkort aanvraagformulier Tozo 5 gebruiken voor een verlenging van uw uitkering. Het verkort aanvraagformulier Tozo 5 vindt u hier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar v.austin@imk.nl. De zelfstandig ondernemers die in juni een Tozo 4-uitkering ontvingen krijgen het verkort aanvraagformulier in de week van 5 juli 2021 automatisch door het IMK toegemaild. De verlenging van uw uitkering gaat in per de eerste van de maand na afloop van uw huidige uitkering.

Met terugwerkende kracht aanvragen is beperkt mogelijk

U kunt de Tozo 5-uitkering met terugwerkende kracht aanvragen tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. De Tozo 5-uitkering van juli kan niet met terugwerkende kracht over de maand juni worden aangevraagd.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze ondernemersspecialist

U kunt contact opnemen met mevrouw Vera Austin, onze ondernemersspecialist bij het IMK. Dit kan per mail via v.austin@imk.nl of telefonisch 06 43510194. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met mevrouw Austin. Zij bespreekt met u de mogelijkheden.

U bent verplicht om het IMK juist en volledig te informeren

Dient u een (verkorte) aanvraag in? Zorg er dan voor dat u alle informatie aan het IMK geeft die nodig is om het recht op uitkering te bepalen. Doet u dit niet volledig of onjuist? Dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering onterecht is verstrekt.

Andere regelingen voor zelfstandig ondernemers

Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen. Het gaat om een tegemoetkoming in vaste lasten, een compensatie van loonkosten, een overbruggingslening, kleine kredieten en belastinguitstel. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie over de verschillende regelingen: www.kvk.nl/corona.