Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen waardoor u uw woonkosten niet meer kunt betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.  

De TONK  helpt u uw woonkosten te betalen

Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en soms om een deel van de kosten van elektriciteit, gas en water en servicekosten.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 •     U woont en verblijft in de gemeente Zoeterwoude
 •     U bent 18 jaar of ouder.
 •     U bent niet studerend.
 •     U heeft geen recht op huurtoeslag.
 •     U heeft ten minste 25% minder inkomen dan vóór de coronaperiode.
 •     Dit verlies aan inkomen komt uitsluitend door de coronamaatregelen.
 •     Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 •     U heeft minder dan € 6.925 (alleenstaanden) of € 12.590 (alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden) aan beschikbare geldmiddelen. Bij beschikbare middelen gaat het bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 •     Bent u ondernemer? Voor zelfstandige ondernemers geldt dat u niet meer mag hebben dan € 31.340 (alleenstaanden en alleenstaande ouders) of € 62.680 (gehuwden) aan beschikbare geldmiddelen. Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 •     U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

De TONK als laatste redmogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering. Bijvoorbeeld een toeslag van UWV op uw WW-uitkering?. Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

De hoogte van de TONK-uitkering is afhankelijk van uw situatie

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 •     de hoogte van uw (woon)kosten;
 •     uw inkomen op dit moment;
 •     welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

De TONK-uitkering is tijdelijk

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Vul het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in

U kunt een aanvraag indienen met dit aanvraagformulier.

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend, stuur dan het formulier plus de gevraagde bijlagen naar het gemeentehuis onder vermelding van TONK. Dan krijgt u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen acht weken, bericht over uw aanvraag. U kunt uw aanvraag ook digitaal inleveren via f.toet@zoeterwoude.nl onder vermelding van TONK en uw achternaam.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op

U kunt uw vragen stellen aan onze klantmanager Werk en Inkomen, de heer F. Toet, via telefoonnummer 071-5806300 of beter nog via mail: f.toet@zoeterwoude.nl.