Lees voor

Afvalkalender (recyclemanager)

Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Verder is ook informatie over het afvalstoffenbrengstation (bijvoorbeeld openingstijden) en belangrijke telefoonnummers te vinden. Deze service is eveneens beschikbaar via de gratis app ‘Recyclemanager’ voor smartphone of tablet.

Printversie afvalkalender recyclemanager op postcode

Na het intypen van uw postcode en huisnummer is direct te zien wanneer de minicontainers bij u worden geleegd. U kunt ook een aan uw postcode gekoppelde printversie downloaden.

Overzicht inzameldata

De gemeente heeft naast de afvalkalender van recyclemanager ook een papieren overzicht van de inzameldata in geheel Zoeterwoude, maar recyclemanager is bindend.  Klik hier voor het overzicht van de inzameldata in de Zoeterwoude.