Lees voor

Aanbiedregels afvalinzameling

Met betrekking tot het correct aanbieden van uw afval gelden een aantal aanbiedregels.

Aanbieden restafval en GFT-afval op de aanbiedplaatsen

Zorg dat uw container op de inzameldag uiterlijk om 07.00 uur op de aanbiedplaats staat. De inzamelaar start namelijk om 7.30 uur met de inzameling.

Gebruik uw container verstandig:

 • Laad uw container niet zwaarder dan 75 kg.
 • Druk het afval niet aan. Klemmend afval kan namelijk in uw container blijven hangen.
 • Laat niets uit de container steken en zet geen los afval op de container

Misschien bent u gewend dat de vuilniswagen elke week rond een vast tijdstip langskomt, maar die tijdstippen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld omdat het voertuig een andere route rijdt vanwege wegwerkzaamheden en omleidingen, er minder afval wordt aangeboden en de inzameling dus sneller gaat of omdat er meer vuilniswagens worden ingepland voor de inzameling.

Aanbieden grof huishoudelijk vuil

Als u huisvuil heeft dat niet in de afvalcontainer past, dan kunt u dit als grofvuil laten ophalen. Dit kan iedere eerste woensdag van de maand. U meldt zich hiervoor aan door vooraf € 25,40 te voldoen via de gemeentelijke website (zie Digitaal loket).

Het grofvuil dient op de juiste wijze te worden aangeboden:

 • Per aanbieding maximaal 2 m3 en niet langer dan 1,5 meter
 • Geen bouw- en sloopafval
 • Geen geïmpregneerd of gecreosoteerd hout
 • Geen apparatuur

U kunt het grofvuil ook, tegen betaling, afgeven bij het afvalstoffenbrengstation.

Aanbieden PMD (plastic, metaal, drankkartons) op inzameldagen

Gebruik voor de PMD inzameling de speciale PMD zakken of doorzichtige zakken en zorg ervoor dat deze op de inzameldag uiterlijk om 07.00 uur aan de weg staan. Let op dat alleen plastic verpakkingen aangeboden mogen worden.

Om er voor te zorgen dat de zakken niet wegwaaien, kunt u ervoor kiezen om een lege plastic fles te vullen met water. Deze fles kunt u vervolgens in de betreffende plastic zak deponeren. Ook het aan elkaar vastbinden van de plastic zakken helpt wegwaaien voorkomen. Tussentijds kunt u uw plastic afval ook nog inleveren bij het afvalstoffenbrengstation of bij de container op het parkeerterrein aan de Laan de Goede Herder.

Hierbij willen wij u er op wijzen dat het aanbieden van restafval in de plastic PMD-zakken niet is toegestaan.

Aanbieden klein chemisch afval

U kunt uw Klein Chemisch Afval (KCA)  inleveren bij de chemokar. De chemokar staat elke 2e woensdagavond van de maand in Zoeterwoude.

 • Van 16.45 tot 18.15 uur bij de supermarkt in de Nassaulaan in Zoeterwoude Rijndijk.
 • Van 18.30 tot 20.00 uur in de Dorpsstraat in Zoeterwoude Dorp.

Aanbieden takkenafval

Takken die niet in de afvalcontainer passen, worden 7 maal per jaar (na aamelding) gratis opgehaald. Zie voor de exacte data www.recyclemanager.nl (onder Grof tuinafval). U kunt zich tot de dag ervoor aanmelden via 071-5806300.

De takken moeten op de juiste wijze worden aangeboden:

 • Aan de openbare weg, niet onder bomen of lichtmasten
 • Vóór 7.00 uur aangeboden, niet eerder dan een 1 dag vooraf
 • Takken dienen langer te zijn dan 0,5 meter (anders in GFT bak)
 • Maximaal 3m³ per perceel. Hanteerbare bundels (geen ijzerdraad gebruiken)

Planken, bielzen en zware stammen worden niet meegenomen.

Aanbieden bladafval van gemeentebomen

In de herfst komt er veel blad van gemeentebomen op straat en mogelijk ook op uw perceel terecht. De gemeente ondersteunt de bewoners die het bladafval van straat vegen om zo ook in de herfst de straten van Zoeterwoude schoon te houden.

In de periode half oktober tot half december wordt bladafval van gemeentebomen dat op uw perceel of in uw straat is gevallen, gratis opgehaald op de eerstvolgende donderdag. U kunt zich tot de woensdag ervoor aanmelden via telefoon (071) 5806300. U kunt het blad op een hoop geveegd, aan de kant van de weg aanbieden. Zie voor de exacte data www.recyclemanager.nl (onder overig afval of bladafval).

Aanbieden oud papier

Zorg dat het oud papier tijdig wordt aangeboden. Vanaf 9.00 uur kunnen de inzamelende verenigingen bij u langskomen. Wij verzoeken u uw papier te bundelen of het in een kartonnen doos te stoppen, zodat het niet wegwaait als het buiten staat.

Tot oud papier behoren folders, kranten, tijdschriften, karton, e.d. Niet bij het oud-papier horen verpakkingen van melk, vruchtensappen, folieverpakkingen, polystyreen, vervuild papier, sanitair papier, luiers vinyl behang en foto’s.

Aanbieden asbest en asbestafval

Wilt u asbest uit en van een bouwwerk verwijderen dan moet u daarvoor een sloopmelding indienen. Hiervoor kunt u altijd nog informatie inwinnen bij de gemeente, tel. 071 5806300. Op het moment dat er asbest wordt verwijderd met een sloopmelding moet u hiervoor een  herkend asbestsaneringsbedrijf inschakelen. Wettelijk is het vastgesteld dat u kleine hoeveelheiden zelf mag aanleveren, mits het gaat om geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt.

Als u hieraan voldoet dan is dat mogelijk om dat gratis te laten ophalen door de gemeente. U dient dit vooraf telefonisch aan te melden bij het klantcontactcentrum, Tel. 071 5806300.

Asbest wordt iedere 2e woensdag van de maand gratis bij u thuis opgehaald. Het asbest mag niet aan de openbare weg aangeboden worden. Wij begrijpen ook dat het niet voor iedereen haalbaar is om de hele dag thuis te blijven en te wachten totdat het asbest opgehaald wordt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hiervoor thuis te blijven, dan adviseren wij u om het asbest ergens in een hoekje (in de voortuin) te leggen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op een juiste manier aanbieden van het asbest.
 
Voor het aanleveren van het asbest gelden de volgende regels:

 • U dient het asbest dubbel en luchtdicht te verpakken in plastic, dicht te plakken met tape en te voorzien van waarschuwingsstickers.
 • Dit materiaal wordt tijdens de openingstijden gratis verstrekt bij het Afvalstoffenbrengstation (openingstijden).
 • Het inpakmateriaal dat u over heeft graag retour brengen.
 • Zorg dat u beschermende kleding draagt tijdens het inpakken.
 • De pakketten moeten handzaam zijn en niet zwaarder zijn dan 25 kg per stuk.