Zorg en ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning wil iedereen in staat stellen om mee te kunnen doen in de samenleving, ook mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. De gemeente voert de Wmo uit. We kijken samen met de klant naar oplossingen die binnen uw eigen bereik liggen of binnen de Wmo.

Voor medische kosten dien iet onder de zorgverzekering vallen en door (bijna) niemand op te brengen zijn, bestaat de AWBZ. De AWBZ is een een volksverzekering die iedere Nederlandse inwoner heeft.