Loket Zorg, Werk en Inkomen

De gemeente Zoeterwoude streeft er naar dat iedereen kan meedoen binnen de Zoeterwoudse gemeenschap. De gemeente voert verschillende regelingen uit om te voorkomen dat mensen de aansluiting met de samenleving verliezen.

U kunt zo nodig in aanmerking komen voor één van de volgende uitkeringen en/of voorzieningen: 

  • Wwb (Wet werk en bijstand) en verschillende re-integratievoorzieningen
  • Ioaw (Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • Ioaz (Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen)
  • Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen); deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Leiden
  • Wik (Wet inkomensvoorziening kunstenaars); deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Den Haag
  • Minimabeleid (Bijzondere bijstand + aanverwante regelingen)
  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Wsw (Wet sociale werkvoorziening)
  • Schuldhulpverlening
  • Wi (Wet inburgering)

In het menu aan de linker zijde vindt u de openingstijden en de contactgegevens, meer informatie over discriminatie, inburgering, reintegratie en zorgaanbieders.

Onder digitaal loket Zorg, Werk en Inkomen vindt u producten en diensten die de gemeente aanbiedt.