Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is het terrein waarbinnen de gemeente voorzieningen, diensten en producten aanbiedt die een bijdrage leveren aan het welbevinden van de inwoners van Zoeterwoude op het gebied van zorg, werk en inkomen, onderwijs, jeugdbeleid en ouderenbeleid. De gemeente Zoeterwoude wil een gemeente zijn waar het voor alle inwoners goed wonen en leven is.
Voor informatie over de diverse thema's kunt u gebruik maken van het keuzemenu aan de linker zijde.

Met ingang van 1 januari 2015 worden taken van de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Hierdoor krijgt de gemeente Zoeterwoude meer taken en verantwoordelijkheden als het gaat om de ondersteuning van haar inwoners.
Voor informatie over de veranderingen in de zorg kunt u kijken op de pagina 'Veranderingen vanaf 2015'.