Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is het terrein waarbinnen de gemeente voorzieningen, diensten en producten aanbiedt die een bijdrage leveren aan het welbevinden van de inwoners van Zoeterwoude.

Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk en inkomen. Ook onderwerpen als onderwijs, jeugdbeleid, ouderenbeleid, inburgering en antidiscriminatiebeleid  vallen hieronder. De gemeente Zoeterwoude wil een gemeente zijn waar het voor alle inwoners goed wonen en leven is.

Voor meer informatie klikt u op een van de thema's in het menu aan de linker zijde.