Actueel

 • Uitkomst informatieavond beleidsplan groen en spelen

  (27-05-2015)

  Op maandag 18 mei 2015 zijn tijdens de informatieavond over de beleidsplannen spelen en groen een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn tijdens de avond beantwoord. Van alle vragen en antwoorden is verslag gemaakt. Naast de vragen die op de informatieavond zijn gesteld, hebben belangstellenden ook via e-mail en telefonisch vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden zijn ook opgenomen in het verslag.

 • Informatieavond beleidsplannen groen en spelen, 18 mei 2015

  (11-05-2015)

  Op maandag 18 mei 2015 wordt een informatieavond georganiseerd over het nieuwe beleidsplan spelen en het ge-update groenbeleidsplan. De informatieavond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur.

 • De winter snoei zit erop, op naar de bloesem, vrijwilligers aan het werk!

  (23-03-2015)

  Deze winter is er in de boomgaard bij het Molenpad door een groep vrijwilligers gesnoeid en beheer uitgevoerd onder begeleiding van een specialist, de heer Frans Jansen, die ook de aanplant in 2013 heeft verzorgd. De nieuwe bomen zijn goed aangeslagen en deze worden nu begeleid naar gezonde hoogstam vruchtbomen.

 • Duurzaam beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland

  (03-07-2014)

  Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland slaan de handen ineen bij het beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland. Dit wordt duurzaam geregeld met het Gebiedsfonds groenblauwe diensten. In het fonds storten de samenwerkende gemeenten samen een bedrag van € 100.000,-. De provincie co-financiert hetzelfde bedrag. Dit is een eerste stap.

 • Verslag excursie inventariseren van de bloemrijke bermen in Zoeterwoude

  (19-06-2014)

  Woensdag 11 juni heeft de FLORON-bermenexcursie plaatsgevonden in Zoeterwoude. De excursie startte 's morgens 22 deelnemers, 's middags waren 19 deelnemers. De groep deelnemers bestond uit een mooie mix van mensen uit de directe omgeving van Zoeterwoude (Zoetermeer, Leiden etc.) en mensen van verder weg. Hierbij treft u het verslag aan van de bermenexcursie.

 • Boomgaard aan het Molenpad opgeknapt

  (18-02-2014)

  Deze winter is de boomgaard aan het Molenpad opgeknapt. Er zijn nieuwe bomen geplant en een aantal slecht ontwikkelde bomen zijn verwijderd. Omdat de Amaliaboom niet gespaard kon worden, heeft nu de mooie en gezonde walnotenboom ernaast nu de naam Amaliaboom gekregen. 

 • Baggeren van de watergang langs het Balkenpad

  (13-12-2013)

  Momenteel wordt de watergang langs het Balkenpad uitgebaggerd op het traject tussen de Richellestraat en de Westeindseweg. Aansluitend zal het traject tussen Westeindseweg en de Stompwijkseweg worden aangepakt.

 • Aanplant vaste planten in de dorpskern

  (25-11-2013)

  De herinrichtingwerkzaamheden in de dorpskern zijn bijna afgerond. Het is hoog tijd om het openbaar groen ook aan te pakken. Voor de groenperken is een beplantingsplan met vaste planten door de firma Griffioen gemaakt.

 • Omvormen groen op de Hoge Rijndijk

  (25-11-2013)

  Vorig jaar is een deel van het openbaar groen aan de Hoge Rijndijk gerenoveer. Nu is het hoog tijd om ook de rest het openbaar groen aan te pakken. Voor de groenstroken langs de bestrating is een beplantingsplan met vaste planten en rozen gemaakt.

 • Kap populieren Kameleon

  (07-11-2013)

  De gemeente gaat de twee populieren in de Kameleon vanaf 11 november kappen. Dit wordt door eigen dienst verzorgd. De bomen worden van boven naar beneden van takken ontdaan. Hierna worden de takken versnipperd. De werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag, maar dit is ook afhankelijk van het weer. Het kan zijn dat door harde wind of veel regen er niet gewerkt kan worden en het langer duurt.

 • Eikenprocessierups gesignaleerd in Zoeterwoude

  (27-06-2013)

  Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer in Zoeterwoude gesignaleerd. Deze rups is de larve van een nachtvlinder. De haren van de eikenprocessierups veroorzaken overlast. Nadat iemand in contact is geweest met deze "brandharen" kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Denk hierbij aan jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.

 • Bomen in de Nassaulaan

  (19-03-2013)

  Dit voorjaar wordt gestart met de uitvoering van fase 1 van de herinrichting van de Nassaulaan. Fase 1 is het deel van de Oranjelaan tot aan de Bonifatiusstraat.

Archief