Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld het programma 'Openbare orde en Veiligheid' en het programma 'Onderwijs'. In de begroting staat per programma beschreven wat de plannen zjin voor de komende vier jaar en hoeveel geld die plannen kosten.

Onder documenten treft u de concept programmabegroting 2016 - 2019 aan. Tijdens de behandeling van de begroting in de Voorronde van het Open Huis op
29 oktober 2015 kan iedereen die dat wil inspreken en zijn of haar visie op de begroting kenbaar maken aan de gemeenteraad. U kunt dit kenbaar maken bij de de raadsgriffie via griffie@zoeterwoude.nl. De gemeenteraad besluit op 12 november 2015 over de begroting.

Wilt u oude programmabegrotingen bekijken? Kijk dan in het website archief.

Documenten