Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld het programma 'Openbare orde en Veilighied' en het programma 'Onderwijs'. In de begroting staat per programma beschreven wat de plannen zjin voor de komende vier jaar en hoeveel geld die plannen kosten.

Wilt u in het kort lezen wat de inhoud van de begroting 2013-2016 is? Lees dan de begrotingskrant die in het Leids Nieuwsblad is verschenen.
Wilt u oude programmabegrotingen bekijken? Kijk dan in het website archief.

Documenten