Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld het programma 'Openbare orde en Veiligheid' en het programma 'Onderwijs'. In de begroting staat per programma beschreven wat de plannen zjin voor de komende vier jaar en hoeveel geld die plannen kosten.

Onder documenten treft u de concept programmabegroting 2016 - 2019 aan. Op 29 oktober 2015 is de begroting in de Voorronde van het Open Huis behandeld.
De gemeenteraad besluit op 12 november 2015 over de begroting. Wilt u in het kort lezen wat de inhoud van de begroting 2016-2019 is? Lees dan de begrotingskrant van het college en de reactie op de begrotingskrant van de raad.

Wilt u oude programmabegrotingen bekijken? Kijk dan in het website archief.

Documenten