Werk in uitvoering

Via onderstaande link kunt u alle actuele afsluitingen en stremmingen van wegen als gevolg van werkzaamheden dan wel aankondigingen van werkzaameheden bekijken.

Overzichtskaart

Op LTC Wegwerkzaamheden kunt u een kaart met een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden vinden.
Tevens treft u informatie over de aard en de duur van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder aan.

Nieuwsberichten werk in uitvoering

 • Omleiding Laan van Meerburg i.v.m. de viering van Koningsdag

  (17-04-2014)

  Op zaterdag 26 april 2014 wordt de Laan van Meerburg afgesloten voor al het doorgaand verkeer vanaf 09.00 uur tot 19.00 uur. Het verkeer zal gedurende deze periode plaatselijk worden omgeleid via de Oranjelaan, Industrieweg en Platanenlaan.

  > Lees verder
 • Parkeren parkeerterreinen sportpark Haasbroek en Klaverhal

  (17-04-2014)

  De gemeente verzoekt iedereen dringend in verband met de activiteiten op zaterdag 26 april geen auto’s te parkeren op het parkeerterrein van sportpark Haasbroek en de Klaverhal.

  > Lees verder
 • Werkzaamheden Nassaulaan en Wilhelminastraat

  (17-02-2014)

  Op 21 februari zal het deel Nassaulaan tussen de Ommedijkseweg en Wilhelminastraat opgebroken worden. Hierdoor zal de Wilhelminastraat voor de nummers 19 t/m 29 afgesloten worden voor auto’s.

  > Lees verder
 • Hervatting werkzaamheden herinrichting Nassaulaan

  (27-01-2014)

  Vanaf begin week 6 wordt er gestart met het opbreken van de T-splitsing Nassaulaan- Mauritsstraat. Vanaf deze datum wordt de Nassaulaan voor het doorgaande verkeer afgesloten t.h.v de Mauritsstraat.

  > Lees verder
 • Herstart werkzaamheden voor herinrichting Nassaulaan

  (19-12-2013)

  Vanaf dinsdag 7 januari 2014 wordt gestart met de 2e fase van de herinrichting van de Nassaulaan. Vanaf deze datum wordt de Nassaulaan weer afgesloten voor het doorgaand verkeer tussen de Servatiusstraat en de Mauritsstraat. De afsluiting bevindt zich ter hoogte van de Pancratiusstraat. Deze afsluiting geldt niet voor voetgangers.

  > Lees verder
 • Start werkzaamheden voorbelasting rotonde N206 Stompwijk

  (16-12-2013)

  De provincie Zuid-Holland start in januari 2014 met het aanbrengen van zand bij de N206 ter hoogte van de Meerlaan bij Stompwijk. Ook worden enkele bomen gekapt. Weggebruikers en omwonenden ondervinden geen overlast. Het opleggen van zand en verwijderen van bomen is noodzakelijk om het terrein geschikt te maken voor de toekomstige rotonde op deze locatie.

  > Lees verder
 • Baggeren van de watergang langs het Balkenpad

  (13-12-2013)

  Momenteel wordt de watergang langs het Balkenpad uitgebaggerd op het traject tussen de Richellestraat en de Westeindseweg. Aansluitend zal het traject tussen Westeindseweg en de Stompwijkseweg worden aangepakt.

  > Lees verder
 • Werkzaamheden aan het spoor

  (26-11-2013)

  ProRail voert vanaf 30 november onderhoudswerkzaamheden uit aan het spoor in de regio Rijn en Gouwe. Op het traject Alphen aan den Rijn - Leiden vinden de werkzaamheden plaats van zondag 1 december 01.30 uur tot 07.15 uur en op maandag 2 december van 01.30 uur tot 07.15 uur.

  > Lees verder
 • Werkzaamheden aanbrengen beplanting Dorpskern

  (25-11-2013)

  Voor de groenperken in de Dorpskern is een beplantingsplan opgesteld. Op 2 december wordt gestart met de voorbereiding van de plantvakken en op 6 december worden de planten aangeplant.

  > Lees verder
 • Aanleg fietspad en kadeverbetering Zuidbuurtseweg (gedeelte tussen Zuibuurt en Zwetpad)

  (25-11-2013)

  In het tweede kwartaal van 2014 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad en de kadeverbeteringen langs de Zuidbuurtsweg, op het gedeelte tussen de Zuidbuurt en het Zwetpad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland.

  > Lees verder
 • Werkzaamheden groenstroken Hoge Rijndijk

  (25-11-2013)

  Voor de groenstroken langs de bestrating op de Hoge Rijndijk is een beplantingsplan met vaste planten en rozen opgsteld. Op maandag 2 december wordt gestart met het grondwerk van de groenvakken en op maandag 16 december wordt de beplanting aangeplant.

  > Lees verder
 • Start bouw Vershof aan de Dorpsstraat

  (21-11-2013)

  Op vrijdag 22 november start Van Wijnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Vershof aan de Dorpsstraat. Het bouwterrein wordt afgezet en Van Wijnen plaatst de nodige voorzieningen. Vanwege de beperkte ruimte wordt de stoep voor de Vershof gebruikt als bouwterrein en zullen de hekken deels op de openbare weg staan. Er zal echter voldoende ruimte overblijven voor een goede en veilige verkeersafwikkeling.

  > Lees verder
 • Stand van zaken werkzaamheden Nassaulaan, 5 Meilaan en Servatiusstraat

  (04-11-2013)

  In week 46 zal de 5 Meilaan weer opengesteld worden voor doorgaand verkeer. Als de 5 Meilaan open is, zal de Servatiusstraat afgesloten worden. Deze afsluiting geldt niet voor voetgangers.

  > Lees verder
 • Werkzaamheden Nassaulaan / 5 Meilaan

  (18-10-2013)

  Vanaf maandag 28 oktober wordt gestart met de reconstructie van de Nassaulaan ter hoogte van de 5 Meilaan. Vanaf deze datum wordt de 5 Meilaan afgesloten voor het doorgaand verkeer. De afsluiting geldt niet voor voetgangers.

  > Lees verder
 • Ontsluiting woonwijk Rijnegom gedurende wegwerkzaamheden

  (26-09-2013)

  Op dit moment vinden er op verschillende locaties in de wijk Rijnegom wegwerkzaamheden plaats. Dit heeft gevolgen voor de ontsluiting van de wijk. De wijk kunt u via een aantal doorgangen inrijden of verlaten.

  > Lees verder
Archief