Werkzaamheden brug over de Meerwatering vertraagd

Begin april is gestart met de bouw van de brug over de Meerburgerwatering naar de Grote Polder.

De aanvankelijke planning was dat de eerste fase van de brug gereed zou zijn voor de aanstaande zomervakantie. Helaas is er door onvoorziene omstandigheden vertraging opgetreden. De extra werkzaamheden die moeten plaatsvinden zullen uitgevoerd worden vanaf maandag 23 juli. Dit heeft tot gevolg dat de brug circa acht weken later gereed is dan gepland.