Verkiezingen Tweede Kamer woensdag 12 september 2012

Op woensdag 12 september vinden verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Als inwoner van Zoeterwoude kunt u tussen 07.30 uur en 21.00 uur uw stem uitbrengen op een van de vijf stembureaus in de gemeente.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Bij alle kiesgerechtigden in de gemeente Zoeterwoude worden zaterdag 25 augustus 2012 de stempassen bezorgd. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk maandag 10 september 2012 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij afdeling Burgerzaken.
Bij het stemmen bent u verplicht zich te legitimeren. Neemt u daarom ook een geldig legitimatiebewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van stemming.

Om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing is de Nederlandse nationaliteit vereist. Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, zijn niet kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer.

Stemmen bij volmacht

Als u op woensdag 12 september 2012 niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen, de volmachtstem. Deze persoon kan de volmachtstem alléén tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas dat hiervoor bestemd is, namelijk de achterzijde van de stempas. Zowel uzelf (de volmachtgever) als degene die u machtigt (de gevolmachtigde) moeten een handtekening zetten. Bij het uitbrengen van de volmachtstem moet de gevolmachtigde zowel een eigen legitimatiebewijs als (een kopie van) uw legitimatiebewijs overleggen.

Stemmen met een kiezerspas

Als u op woensdag 12 september 2012 in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, is dat mogelijk. U moet daarvoor echter wel een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Op het gemeentehuis wordt uw stempas omgezet in kiespas waarmee u in een andere gemeente in Nederland kunt gaan stemmen. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk vrijdag 7 september 2012 tot 12.00 uur.

Eerste keer stemmen

Om voor de eerste keer te kunnen stemmen - bijvoorbeeld omdat iemand achttien wordt - hoeft een kiesgerechtigde zich niet te registreren. De registratie van kiesgerechtigheid gebeurt automatisch.

Gebruik stembiljet

Op het stembureau wordt handmatig gestemd, met een rood potlood. Op het stembiljet geeft u aan welke kandidaat - van welke partij - uw voorkeur heeft.

De kandidatenlijsten worden uiterlijk 10 september 2012 huis-aan-huis verspreid.

Stembureaus Zoeterwoude

  • Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27
  • Huize Emmaus, Bennebroekweg 1
  • Muziekcentrum, Schenkelweg 6
  • Buurthuis de Weipoort, Weipoortseweg 92a
  • MultiCentrum De Eendenkooi, Kooikersplein 1

Met uitzondering van het stembureau in Buurthuis de Weipoort zijn de stembureaus toegankelijk voor minder validen.

Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze binnen de gemeente Zoeterwoude uw stem kan uitbrengen.