Initiatief ‘Duurzaam ondernemen Zoeterwoude’ van start

Op 15 augustus 2012 vond een startbijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen Zoeterwoude’ plaats. Vertegenwoordigers van bedrijventerreinen in Zoeterwoude Rijndijk, de gemeente Zoeterwoude en de Omgevingsdienst West-Holland besloten tijdens deze bijeenkomst om duurzaam ondernemen in Zoeterwoude gezamenlijk aan te pakken.

Begin dit jaar ontstond het initiatief voor het verduurzamen van een cluster bedrijventerreinen in Zoeterwoude Rijndijk. Met vertegenwoordigers van bedrijventerrein Grote Polder, de Rijneke Boulevard, Heineken en de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg zijn gesprekken gevoerd, waaruit grote interesse bleek voor een dergelijk initiatief. Op basis van deze gesprekken heeft de Grontmij in samenspraak met de Gemeente Zoeterwoude en de Omgevingsdienst West-Holland een plan van aanpak opgesteld. De provincie Zuid-Holland steunt het initiatief en heeft voor de uitvoering een subsidie toegekend.

Tijdens de startbijeenkomst op 15 augustus besloten bovengenoemde partijen om een stuurgroep te vormen, die de werkzaamheden de komende tijd gaat begeleiden.De initiatiefnemers gaan de uitdaging aan om binnen een half jaar een plan te maken om duurzaamheid breed aan te pakken. Tegelijkertijd wordt de ondernemers op de betrokken terreinen al enkele concrete maatregelen aangeboden die zij in hun bedrijf kunnen toepassen. Uitgangspunt is dat verduurzamen niet alleen bijdraagt aan maatschappelijke doelen, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar de deelnemende bedrijven ook financieel voordeel oplevert.

 

Vertegenwoordigers van de betrokken bedrijventerreinen en medewerkers van adviesbureaus, gemeente Zoeterwoude, Omgevingsdienst West-Holland en provincie Zuid-Holland waren op 15 augustus bijeen voor de start van het initiatief ‘Duurzaam ondernemen Zoeterwoude’.