Eiken processierups gesignaleerd

Dit jaar is de eikenprocessierups weer in de gemeente Zoeterwoude gesignaleerd. De haren van de eikenprocessierups veroorzaken overlast.

Nadat iemand in contact is geweest met deze "brandharen" kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Denk hierbij aan jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. De eiken processierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die in de maanden mei, juni en juli op eikenbomen voorkomt. De rupsen trekken in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad).

Voorkom problemen

De gemeente adviseert om contact met de rupsen en resten ervan te vermijden. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaalgesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Bestrijding

De gemeente Zoeterwoude gaat de diertjes bestrijden met een rupsenzuiger. Met deze methode worden de nesten van de rups weggezogen en vernietigd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eikenprocessierups en de bijbehorende gezondheidsrisico’s kunt u contact opnemen met het cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van GGD Hollands Midden, tel. (071) 5163381 of mhg@ggdhm.nl.
Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling groen.