Aanvragen kiezerspas of volmacht t.b.v. verkiezingen

Op woensdag 12 september 2012 worden Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Indien u niet in de gelegenheid bent om uw stem in persoon uit te brengen kunt u een kiezerspas of schriftelijke volmacht aanvragen. Deze aanvragen dienen uiterlijk 29 augustus ontvangen te zijn. 

Formulieren 

Opsturen:

  • per post
    Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, opsturen naar:
    Gemeente Zoeterwoude, afdeling Burgerzaken, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  • per e-mail
    Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, samen met een geldig legitimatiebewijs, inscannen en mailen naar:
    burgerzaken@zoeterwoude.nl