Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten. Wilt u oudere nieuwsberichten inzien, kijk dan in het archief.

 • "Laat je niet overvallen", bijeenkomst voor ondernemers

  (29-08-2014)

  Een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. Ondernemers en hun medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoor hier alles over tijdens de gratis bijeenkomst "Laat je niet overvallen" op 8 oktober 2014 in Oegstgeest.

 • Boa’s ingezet voor geluidscontroles horeca

  (25-08-2014)

  De Omgevingsdienst West-Holland zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio. De BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur. Zij zijn bevoegd om een boete op te leggen bij een constatering van een overtreding op de Wet milieubeheer; een ander werkveld dus dan de BOA’s van de gemeente, die een bevoegdheid hebben op het gebied van openbare ruimte.

 • Gemeente Zoeterwoude in contact met Provincie over veiligheid oversteek N206

  (20-08-2014)

  Naar aanleiding van het noodlottig ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de oversteek van de N206 t.h.v. de Dirk van Santhorstweg heeft wethouder Kees den Ouden de zorgen omtrent de verkeersveiligheid ter plaatse kenbaar gemaakt bij de Provincie Zuid-Holland.

 • Aanleg fietspad langs Zuidbuurtseweg officieel van start

  (20-08-2014)

  Dinsdag 19 augustus heeft wethouder Kees den Ouden door het ‘verplaatsen’ van de eerste grond het officiële startsein gegeven van de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude.

 • Verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (06-08-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

 • Burendag in aantocht

  (04-07-2014)

  Burendag 2014 is in aantocht. op zaterdag 27 september is het weer zover. Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts van Burendag weer een groot succes maken.

 • Afschaffing regeling Compensatie eigen risico (Cer)

  (24-06-2014)

  Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering dan kon u in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het CAK (Centraal Administratiekantoor). Door het kabinet is deze regeling, de regeling Compensatie eigen risico (Cer), met ingang van dit jaar afgeschaft. Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico dan ontvangt u hierover deze week een brief van het CAK.

 • Avondopenstelling Burgerzaken en Omgevingsloket alleen nog op afspraak

  (17-03-2014)

  Met ingang van 1 april 2014 kunt u alleen nog op afspraak gebruik maken van de avondopenstelling van Loket burgerzaken en het Omgevingsloket.

Archief