Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten. Wilt u oudere nieuwsberichten inzien, kijk dan in het archief.

 • Verkiezing van de Gezelligste Winkel gestart

  (27-11-2014)

  Momenteel vindt de 3e editie plaats van de Verkiezing van de Gezelligste Winkel. Iedereen kan stemmen en ervoor zorgen dat zijn/haar favoriete winkel tot de Gezelligste Winkel van Zoeterwoude wordt verkozen.

 • Deelnemende organisaties van kindergemeenteraad 2014-2015 bekend

  (25-11-2014)

  Het thema van de kindergemeenteraad is dit jaar “Afrika”. Sinds de start van het project wachten de kinderen van de Zoeterwoudse basisscholen in spanning af uit welke projecten ze straks een keuze mogen maken. De deelnemers zijn inmiddels bekend. Op maandag 1 december zullen zij hun projectaanvraag aan de leerlingen van groep zeven van de Bernardusschool presenteren. Ook zullen de vertegenwoordigers van de vier projectaanvragen te gast zijn op de Klaverweideschool en Westwoudschool.

 • Geef iemand op voor het Jongerencompliment

  (20-11-2014)

  Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Behalve een blijk van waardering, is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan.

 • Gemeente controleert bewoning

  (17-11-2014)

  Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. Op 12 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders van Zoeterwoude ambtenaren aangewezen, die op grond van deze wet belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger.

 • Sirenes niet afgegaan

  (06-11-2014)

  Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies wordt de sirene getest. De sirenes in Haaglanden en Hollands-Midden zijn maandag 3 november 2014 niet afgegaan. Inmiddels is er een ‘stille’ test uitgevoerd waaruit blijkt dat de sirenes weer volledig werken. 

 • Scherper toezicht nieuwe bouwwerken

  (03-11-2014)

  De gemeente zal in verband met diverse wetten en de taken die zij als gevolg hiervan gekregen heeft strenger toezicht houden op het oprichten en/of uitbreiden van bouwwerken. Er zal door middel van foto vergelijkingen bekeken worden of er nieuwe en/of uitbreidingen van bestaande bouwwerken gebouwd zijn.

 • Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

  (30-10-2014)

  Heeft u weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op een éénmalige financiële tegemoetkoming van de gemeente. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Wij noemen dit de koopkrachttegemoetkoming.
  Het gaat om € 100,- (voor een (echt)paar)), € 90,-  (voor een alleenstaande ouder) of € 70,- (voor een alleenstaande).

 • Dag van de Mantelzorg

  (28-10-2014)

  In de week van de Dag van de Mantelzorg, maandag 10 november, geeft de gemeente Zoeterwoude aan alle mantelzorgers uit onze gemeente een bloemetje. De gemeente wil op deze wijze haar waardering laten blijken voor de inzet van alle mantelzorgers. Kent u een mantelzorger die wel een bloemetje verdient of bent u zelf mantelzorger? Meld u dan aan.

 • Bladafval van gemeentebomen

  (22-10-2014)

  Het is weer herfst en dat betekent dat er veel blad van gemeentebomen op straat en mogelijk ook op uw perceel terechtkomen. De gemeente ondersteund de bewoners die het bladafval van straat vegen om zo ook in de herfst de straten van Zoeterwoude schoon te houden. Tot en met 11 december wordt wekelijks op donderdag bladafval van gemeentebomen opgehaald.

 • Geslaagde bijeenkomst over duurzame initiatieven

  (21-10-2014)

  De gemeente Zoeterwoude wil duurzaamheid stimuleren en heeft daarom een duurzaamheidsfonds opgericht voor haar inwoners. In het nieuwe coalitieakkoord wil het college het gevoerde beleid voortzetten en zelfs intensiveren. Op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven onder het motto Samenwerken aan duurzame initiatieven.

 • Wordt een winkel uit de gemeente Zoeterwoude verkozen tot de 'Gezelligste Winkel van Nederland'?

  (17-10-2014)

  Vindt u dat ook zo jammer dat die gezellige winkels van zelfstandige ondernemers steeds vaker uit het straatbeeld verdwijnen? Om de winkels die er gelukkig nog wel zijn in de schijnwerpers te zetten en te laten zien dat ze wel degelijk bestaansrecht hebben, wordt ook dit jaar weer de "Verkiezing van de Gezelligste Winkel" georganiseerd.

 • Nieuwe campagne glasrecycling "Glas in 't bakkie" van start

  (17-10-2014)

  Zoeterwoude neemt deel aan de landelijke campagne 'glas in 't bakkie'. Lege glazen potjes en flesjes mogen voortaan ook met restjes en deksels in de glasbak. Met deze campagne wordt iedereen gestimuleerd om glas in de glasbak te gooien. Vanaf maandag 27 oktober krijgen alle minicontainers die aangeboden worden, een sticker opgeplakt. Deze stickers zijn bedoeld om extra aandacht te vragen voor deze campagne en zijn gelijk een geheugensteun om glas naar de glasbak te brengen. De sticker is overigens makkelijk weer te verwijderen. 

 • Nieuwe regels vergunningsvrij bouwen. Wat betekent dat voor u?

  (16-10-2014)

  Vanaf 1 november 2014 gelden andere regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op Vergunningsvrij bouwen en het bouwen van Mantelzorg woningen. Vergunningsvrij bouwen wordt eenvoudiger, maar er gelden toch minimale eisen. Laat u daarom als u plannen heeft, informeren door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Dit kan voorkomen dat u achteraf alsnog een omgevingsvergunning moet aanvragen (de kosten hiervoor zijn hoger dan bij een vooraf ingediende aanvraag!) of dat de gemeente een handhavingstraject start.

 • Wie wordt vrijwilliger van het jaar

  (09-10-2014)

  Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering! Daarom reikt de gemeente Zoeterwoude elk jaar een prijs uit voor de vrijwilliger van het jaar. Kent u iemand die u wilt nomineren voor de verkiezing vrijwilliger van het jaar dan vragen wij u deze persoon aan te melden.

 • Project kindergemeenteraad Zoeterwoude op 15 oktober van start

  (06-10-2014)

  Op woensdag 15 oktober 2014 om 09.00 uur start het project kinder-gemeenteraad met een gastles van burgemeester Liesbeth Bloemen op de Klaverweideschool. De volgende dag bezoekt zij groep 7 van de Bernardusschool van 09.00 uur tot 10.00 uur. Later in november komt de burgemeester naar de Westwoudschool. Het thema van de kindergemeenteraad is dit jaar “Afrika”.

 • Zorgcontracten 2015 zorgaanbieders GGZ of dyslexiezorg

  (02-10-2014)

  Bent u een vrijgevestigde zorgaanbieder uit de jeugd-GGZ of dyslexiezorg en gevestigd in de regio Holland Rijnland? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een zorgcontract. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeenten in de regio Holland Rijnland, waaronder Zoeterwoude, contracteren deze jeugdhulp gezamenlijk.

 • Regiogemeenten tekenen voor gezamenlijk rioolbeheer

  (18-09-2014)

  De gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten hebben 17 september 2014 de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen ondertekend. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun drie gezamenlijke doelen - kwaliteit, kennis en kosten - voor afvalwaterbeheer beter te realiseren.

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verstuurt aanmaningen

  (18-09-2014)

  De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt binnenkort ruim 14.000 aanmaningen en dwangbevelen voor het niet op tijd betalen van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting. De inwoners in het werkgebied van de BSGR, dat loopt van Velsen in het noorden tot aan Zoetermeer in het zuiden, hebben hun aanslag meer dan drie maanden geleden al ontvangen. Deze belastingaanslagen worden niet altijd op tijd betaald.

 • Aftrap R-net in Zuid-Holland

  (15-09-2014)

  "Als je instapt in een bus van R-net weet je dat je een comfortabele reis hebt met een betrouwbare dienstregeling. Dit is hét keurmerk voor het OV, nu en in de toekomst,” aldus Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Op een shovel begon zij 12 september met de aanleg van de eerste Zuid-Hollandse R-net halte aan de Muzieklaan in Zoetermeer. De bushaltes van lijn 365 tussen Leiden Centraal Station en Zoetermeer Centrum krijgen allemaal het rood-grijze R-net uiterlijk.

 • Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

  (12-09-2014)

  De provincies voeren een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze alleen gericht op actieve agrarische bedrijven. Met ingang van 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf gebruik maken van de regeling.

 • Minder cash, wel zo veilig!

  (11-09-2014)

  Van 6 tot en met 12 oktober is de Week van de Veiligheid. Een week waarin ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten en politie extra aandacht besteden aan de veiligheid.

 • "Laat je niet overvallen", bijeenkomst voor ondernemers

  (29-08-2014)

  Een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. Ondernemers en hun medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoor hier alles over tijdens de gratis bijeenkomst "Laat je niet overvallen" op 8 oktober 2014 in Oegstgeest.

 • Gemeente Zoeterwoude in contact met Provincie over veiligheid oversteek N206

  (20-08-2014)

  Naar aanleiding van het noodlottig ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de oversteek van de N206 t.h.v. de Dirk van Santhorstweg heeft wethouder Kees den Ouden de zorgen omtrent de verkeersveiligheid ter plaatse kenbaar gemaakt bij de Provincie Zuid-Holland.

 • Verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (06-08-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

 • Avondopenstelling Burgerzaken en Omgevingsloket alleen nog op afspraak

  (17-03-2014)

  Met ingang van 1 april 2014 kunt u alleen nog op afspraak gebruik maken van de avondopenstelling van Loket burgerzaken en het Omgevingsloket.

Archief