Nieuws

 • Zoeterwoude 37ste op ranglijst gemeenten

  (29-06-2015)

  Op 25 juni 2015 heeft het weekblad Elsevier een uitgebreid artikel over het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter/ Elsevier naar 'De Beste Woongemeente' gepubliceerd. De positie van Zoeterwoude op de ranglijst van totaal 393 gemeenten is 37.

 • Meedenken over afvalbeleid

  (26-06-2015)

  Binnenkort wordt in de gemeenteraad het afvalbeleidsplan behandeld. De gemeente wil afval dat als grondstof gebruikt kan worden aan huis ophalen en het restafval, dat na het goed scheiden van afval overblijft, weg laten brengen naar ondergrondse containers. Goed scheiden van afval is beter voor het milieu en houdt de kosten voor afvalverwerking en dus de belasting voor de burger zo laag mogelijk.

 • Terugblik op 2014

  (26-06-2015)

  Elk jaar maakt het college van Burgemeester en wethouders een jaarverslag: de 'Terugblik'. In de Terugblik doet het college verslag over dienstverlening en burgerparticipatie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van wat de gemeente Zoeterwoude gedaan heeft in het afgelopen jaar.

 • Invoering trekkerrijbewijs 1 juli 2015

  (25-06-2015)

  Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

 • Nieuw elan raadzaal gemeente Zoeterwoude

  (19-06-2015)

  De opknapbeurt van de raadzaal van de gemeente Zoeterwoude is recent afgerond. Als sluitstuk van de opknapbeurt is een wandprint aangebracht waarop de geschiedenis schitterend naar voren komt en waarmee heden en verleden verbonden worden. Op de aangebrachte wandprint staan zowel een historisch straatbeeld van Zoeterwoude Dorp (Dorpsstraat) als van Zoeterwoude Rijndijk (Rijnegom) afgebeeld. De wandprint in grijstinten geeft op fraaie wijze historisch Zoeterwoude weer.

 • Gewijzigde openstelling zomermaanden

  (18-06-2015)

  Gedurende de zomermaanden is er geen avondopenstelling van het loket burgerzaken en de politiepost. De avondopenstelling vervalt op 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus. U kunt uiteraard dagelijks terecht bij het loket burgerzaken tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

 • Zwemvierdaagse 2015 in zwembad Haasbroek

  (15-06-2015)

  Van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2015 wordt de Nationale Zwemvierdaagse in het Zoeterwoudse zwembad Haasbroek gehouden. Iedere deelnemer aan de zwemvierdaagse ontvangt een medaille en een oorkonde. Op de laatste avond van de Zwemvierdaagse is er een gratis loterij met vele prijzen voor de deelnemers.

 • Gemeente onderzoekt sport- en beweeggedrag

  (04-06-2015)

  Hoeveel sport en beweegt u? Wat vindt u van het sportaanbod in Zoeterwoude? 3000 inwoners ontvangen brief over vragenlijst sport, bewegen en leefstijl.

 • Sjaak Stuijt geïnstalleerd als lid van gemeenteraad Zoeterwoude

  (29-05-2015)

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei 2015 is Sjaak Stuijt geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Zoeterwoude. Sjaak Stuijt keert daarmee terug in de gemeentepolitiek. 

 • VoorleesExpress in Zoeterwoude van start

  (26-05-2015)

  Dit najaar wordt in Zoeterwoude gestart met de VoorleesExpress, een landelijk project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de taalomgeving thuis verrijkt. Bibliotheek Rijn en Venen is voor dit project op zoek naar een coördinator en vier voorlezers.

 • Expositie 'De Weipoort in beeld'

  (18-05-2015)

  Tot 13 juli 2015 is in het gemeentehuis van Zoeterwoude de expositie 'De Weipoort in beeld' te zien. Zoeterwoudenaren Kees en Marjan Pleij brengen met hun schilderijen en foto's vele mooie plekjes van de Weipoort in beeld.

 • Zwemseizoen in zwembad Haasbroek officieel van start

  (06-05-2015)

  Maandag 27 april 2015 heeft zwembad Haasbroek in Zoeterwoude haar deuren voor het zwemseizoen 2015 geopend. Wethouder Ton de Gans heeft het zwemseizoen op 6 mei 2015 met het nemen van een frisse duik officieel geopend. Hij werd daarbij begeleid door de coördinator van het ochtendzwemmen Tineke van der Maat en de oudste baantjeszwemmer van Zoeterwoude, de 92-jarige Cor van der Werf.

 • Inkomensondersteuningsbeleid

  (04-05-2015)

  Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zoeterwoude hebben op 21 april 2015 de nieuwe beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 vastgesteld. Personen met een minimuminkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere kosten van het bestaan, die niet elders vergoed kunnen worden. 

 • Ontwerpbeschikking Industrieweg 24

  (23-04-2015)

  De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerpvergunning opgesteld voor Industriestraat 24, naar aanleiding van een ontvangen aanvraag van Vliko BV.

 • Bezorging gemeentegids

  (17-04-2015)

   In de periode van vrijdag 17 april tot en met vrijdag 24 april wordt huis-aan-huis editie 2015-2016 van de gemeentegids van Zoeterwoude bezorgd.

 • Burgernet: voorkom inbraak

  (02-04-2015)

  Ook nu het 's avonds langer licht is, blijft het belangrijk uw woning te voorzien van goede verlichting en hang- en sluitwerk . Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

 • Herinrichting wijk Westwout

  (01-04-2015)

  De gemeente Zoeterwoude is voornemens de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen. 

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

 • Problemen met 'automatische vulling' bij gebruik formulieren

  (27-02-2015)

  Op dit moment is er sprake van landelijke problemen bij het invullen van formulieren waarbij gebruik gemaakt moet worden van DigiD. Dit heeft ook gevolgen voor een aantal formulieren op de website van de gemeente Zoeterwoude.

 • Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  (20-02-2015)

  Veilig Thuis Hollands Midden is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en melding over alle vormen van geweld en zorgelijke situaties in huiselijke kring. Veilig Thuis is er zowel voor het algemeen publiek als voor beroepskrachten.

 • Plastic, blik en drankenkartons vanaf 1 januari in één zak

  (25-01-2015)

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook drankenkartons en blik aanbieden in de plastic zakken voor kunststofverpakkingsafval. Dit is beter voor het milieu en scheelt in uw portemonnee! Drankenkartons en blik verdwijnen nu nog in het restafval en worden verbrand. Met de huidige technologie kunnen deze fracties goed gerecycled worden. Op deze manier wordt het restafval verder gereduceerd. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

 • Afvaldata 2015

  (15-01-2015)

  De papieren afvalkalender wordt in 2015 niet meer verstrekt. Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is vanaf 1 januari met één druk op de knop beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Via de website kunt een printeversie van uw afvalkalender op postcode downloaden. De gemeente heeft daarnaast alle afvaldata voor u op een rijtje gezet.

 • Gemeente Zoeterwoude verruimt starterslening

  (14-01-2015)

  Op 10 december 2014 tekenden wethouder Ton de Gans namens de gemeente Zoeterwoude en Hans Meurs, directeur van VORM uit Papendrecht, de overeenkomst waarmee gemeente Zoeterwoude de regeling starterslening officieel heeft verruimd. Speciaal voor de kopers van een woning in het nieuwbouwproject Verde Vista Meerburg is de starterslening niet meer alleen voor een nieuwbouwwoning van toepassing maar ook voor de huidige woning van deze kopers. De regeling is specifiek bedoeld om de instap van starters in een eengezinswoning mogelijk te maken. Deze groep heeft dat nog steeds nodig, mede door de aanscherping van hypotheekregels is het voor veel starters niet mogelijk een woning naar wens, vaak een eengezinswoning, te kopen.

 • Maak ook gebruik van buslijn 176 en belbus 576

  (05-01-2015)

  Vanaf medio december rijdt R-net lijn 400. De nieuwe buslijn 176 van Arriva ontsluit de kern Zoeterwoude Dorp en geeft bij de halte Zoeterwoude A4 P+R aansluiting op de R-net lijn 400 tussen Leiden Centraal en Zoetermeer Centrum West. Naast lijn 176 is ook belbus 576 door Arriva in het leven geroepen.

Archief