Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten. Wilt u oudere nieuwsberichten inzien, kijk dan in het archief.

 • Feestelijke viering volgende stap nieuwbouwproject WoudeVoirt

  (28-07-2014)

  Midden in het Zoeterwoudse weiland werd afgelopen vrijdag 25 juli de eerste Koop- en Aannemingsovereenkomst getekend tussen de koper van WoudeVoirt, Bouwbedrijf Niersman en Pact3D Ontwikkeling. Ook wethouder De Gans proostte mee op de voortgang van het nieuwbouwproject in Zoeterwoude.


 • Plan Gemma Breedijk wint ideeënwedstrijd Groene Hart

  (18-07-2014)

  Het plan van Gemma Breedijk, eigenaar van de kaaswinkel Boer en Goed, voor de verdere inrichting van het Recreatief Transferium is 17 juli als winnaar van de ideeënwedstrijd voor het Groene Hart uit de bus gekomen.

 • Grote brand bij Slingerland Potgrond Zoeterwoude

  (18-07-2014)

  In de avond van donderdag 17 juli 2014  is er brand geweest in de leegstaande bedrijfsruimten van Slingerland Potgrond aan de Zuidbuurtseweg/Geerweg. Op of in de opstallen bevonden zich asbesthoudend materialen.Ondanks mogelijk vrijgekomen asbesthoudend materiaal geen gezondheidsrisico voor direct omwonenden.

  Door de brand zijn er buiten de locatie van de brand wellicht asbestvezels in de lucht en/of asbestdeeltjes in de omgeving van de nabijgelegen panden aan de Zuidbuurtseweg en Geerweg gekomen. Het betreft hier een achttal woningen. De omwonenden zijn gisteravond op de hoogte gebracht dat uit een eerste onderzoek naar voren is gekomen dat er geen asbestverdacht materiaal in de omgeving van hun panden is gevonden. Er kunnen mogelijk toch stukjes asbesthoudend materiaal in de omgeving van de panden liggen. Deze stukjes zijn echter op zich niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er zijn voor de bewoners dan ook geen gezondheidsrisico’s.

  Om de aanwezigheid van asbest definitief uit te sluiten zal er vrijdag 18 juli 2014 nader onderzoek worden verricht.

 • Geen asbest aangetroffen bij omwonenden na brand bij Slingerland Potgrond, gebied veilig verklaard na nader onderzoek

  (18-07-2014)

  Uit nader onderzoek is gebleken dat er bij de woningen in de directe omgeving van Slingerland Potgrond geen asbestdeeltjes zijn aangetroffen. Er is alleen asbesthoudend materiaal aangetroffen op het afgezette deel van het terrein van Slingerland Potgrond en dat zal worden verwijderd. Er is mogelijk wel sprake van ongevaarlijke roetdeeltjes die in de nabijheid neergekomen kunnen zijn.
  Het gebied is dan ook veilig verklaard.

 • Nachtelijke afsluitingen N206 tussen Zoetermeer en Stompwijk

  (17-07-2014)

  In verband met groot onderhoud aan de N206 is er sprake van nachtelijke afsluitingen tussen Stompwijk en Zoetermeer in de periode van maandag 28 juli tot vrijdag 1 augustus.

 • Wat u moet doe als het warm wordt

  (17-07-2014)

  Het KNMI verwacht een periode met aanhoudende hitte. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, sociaal geïsoleerden en mensen met een chronische aandoening. Belangrijke adviezen: Drink voldoende, vermijd inspanning, blijf uit de zon en zorg voor koelte.

 • Gemeenteraad bespreekt Wet Markt en Overheid; ondernemers kunnen zienswijze indienen

  (14-07-2014)

  Met ingang van 1 juli 2014 moeten alle bestuursorganen, zoals gemeenten, voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Overheden verrichten naast hun publiekrechtelijke taken ook economische activiteiten. Met deze economische activiteiten treedt de overheid in concurrentie met particuliere ondernemingen.
  Als een overheid kan aantonen, dat met de activiteiten een algemeen (lees: maatschappelijk) belang is gediend, vallen de activiteiten niet onder de Wet Markt en Overheid.

 • Burendag in aantocht

  (04-07-2014)

  Burendag 2014 is in aantocht. op zaterdag 27 september is het weer zover. Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts van Burendag weer een groot succes maken.

 • Oproep aan kinderen die willen meedenken over nieuwe speeltoestellen in de speeltuin aan het Loetheveld

  (03-07-2014)

  Aan het eind van dit jaar wil de gemeente de speeltuin aan het Loetheveld gaan opknappen. In ieder geval wordt het grote klimtoestel en een wipkip vervangen. Wij zijn erg benieuwd aan welke nieuwe speelmogelijkheden behoefte is. Daarom mogen alle kinderen in Zoeterwoude-Dorp op een wensenformulier aangeven welke speelvoorzieiningen er zouden moeten komen. Door Unity TV is in de uitzending van dinsdag 15 juli uitgebreid aandacht besteed aan de oproep.

 • Duurzaam beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland

  (03-07-2014)

  Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland slaan de handen ineen bij het beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland. Dit wordt duurzaam geregeld met het Gebiedsfonds groenblauwe diensten. In het fonds storten de samenwerkende gemeenten samen een bedrag van € 100.000,-. De provincie co-financiert hetzelfde bedrag. Dit is een eerste stap.

 • Wijziging verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (01-07-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

 • Geen avondopening zomermaanden

  (01-07-2014)

  Gedurende de zomermaanden is er geen avondopening van de afdeling burgerzaken en is de spreekkamer van de politie in het gemeentehuis gesloten. De avondopening vervalt op dinsdag 22 en 29 juli en op dinsdag 5, 12 en 19 augustus.

 • Positief saldo jaarrekening 2013 van Zoeterwoude

  (27-06-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude heeft de jaarrekening 2013 gepresenteerd. Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid over 2013. Zowel financieel als inhoudelijk wordt het jaar goed afgesloten. De jaarrekening van 2013 sluit met een positief resultaat van ruim € 1.800.000,-.

 • Afschaffing regeling Compensatie eigen risico (Cer)

  (24-06-2014)

  Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering dan kon u in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het CAK (Centraal Administratiekantoor). Door het kabinet is deze regeling, de regeling Compensatie eigen risico (Cer), met ingang van dit jaar afgeschaft. Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico dan ontvangt u hierover deze week een brief van het CAK.

 • Bestuurlijk contracteren Wmo 2015

  (24-06-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Deze taak wordt nu nog via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld. Uitgangspunt is om meer te kijken naar wat inwoners zelf en met hun sociale netwerk kunnen. Bovendien wordt de ondersteuning zoveel mogelijk georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager, dus in de wijk. Voor de nieuwe taak voor de gemeenten is behoorlijk minder budget beschikbaar. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de nieuwe taak samen met welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties vormgeven middels bestuurlijk contracteren.

 • Campagne "Inbrekers gaan niet met vakantie" van start

  (27-05-2014)

  Zorgeloos op vakantie? De vakantieperiode staat voor de deur. Een tijd van misschien heerlijk luieren aan het strand of mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is daarom de campagne "Inbrekers gaan niet met vakantie" gestart.

 • Genieten van het mooie weer. Voorkom burenruzie!

  (27-05-2014)

  Zomer betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van een muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch…?
  Veel gemelde ergernissen bij politie gaan over geluidsoverlast en tuingeschillen. Vaak durven buren elkaar hierover niet aan te spreken. Burenruzie kan als een donderwolk een zonnige zomer verpesten.

 • Avondopenstelling Burgerzaken en Omgevingsloket alleen nog op afspraak

  (17-03-2014)

  Met ingang van 1 april 2014 kunt u alleen nog op afspraak gebruik maken van de avondopenstelling van Loket burgerzaken en het Omgevingsloket.

Archief