Nieuws

 • Regionaal voorbeeld: Duurzame VvE's in Zoeterwoude

  (09-02-2016)

  De gemeente Zoeterwoude en Duurzaam Verenigd helpen samen VvE’s in Zoeterwoude bij het duurzamer maken hun woningen. Hiertoe hebben zij op zaterdag 6 februari tijdens de Duurzaamheidsmarkt in Zoeterwoude een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 • Prijzen kerstbomenloterij Zoeterwoude uitgereikt

  (08-02-2016)

  Op dinsdag 2 februari zijn de prijzen van de jaarlijkse kerstbomenloterij uitgereikt aan de gelukkige prijswinnaars.

 • Inzameling PMD afval 11 februari

  (08-02-2016)

  Op donderdag 11 februari wordt er in heel Zoeterwoude weer PMD (plastic, metaal en drankkartons) opgehaald. Zorg dat uw PMD zakken op de inzameldag altijd uiterlijk 07.00 uur buiten staan!

 • Kinderen groep 7 bezoeken gemeentehuis Zoeterwoude

  (03-02-2016)

  In het kader van het project kindergemeenteraad bezoeken de groepen 7 van de bassischolen in Zoeterwoude in februari het gemeentehuis van Zoeterwoude. De leerlingen hebben een gespreksronde van drie kwartier met raadsleden en wethouders. Zij kunnen vragen stellen over algemene zaken en over de onderwerpen van de vergadering van de kindergemeenteraad op 14 april 2016. Ook krijgen de kinderen een rondleiding door het gemeentehuis.

 • Nieuwe aanvraag zonnepanelen luifels A4

  (01-02-2016)

  De afgelopen jaren is door de Ontwikkelcombinatie A4 Burgerveen-Leiden in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan de verdiepte aanleg van de A4 bij Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Medio 2014 heeft de Ontwikkelcombinatie een aanvraag ingediend voor een groot aantal zonnepanelen op de tunnelbak van zowel het Leidse/Zoeterwoudse als het Leiderdorpse deel.

 • Leiden onderzoekt locaties huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

  (01-02-2016)

  De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden actief gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) in Leiden, zijn door het college geselecteerd en aangewezen voor mogelijke huisvesting van deze vergunninghouders. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar zes terreinen in Leiden.

   

 • Basisschool Klaverweide is School op Safe!

  (21-01-2016)

  Basisschool Klaverweide in Zoeterwoude wordt beloond voor alle inzet en activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Op 27 januari reikt wethouder Kees den Ouden het Verkeersveiligheidslabel School op Seef aan de school uit.

 • Duurzaamheidsmarkt Zoeterwoude 6 februari

  (21-01-2016)

  Wilt u geld en energie besparen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Kom dan naar de duurzaamheidsmarkt op zaterdag 6 februari 2016.  De duurzaamheidsmarkt vindt plaats van 11.00 tot 14.00 uur  in de Dorpskerk, Dorpsstraat 17, in Zoeterwoude. U bent van harte welkom!

 • Steunpunt Zoeterwoude voor Elkaar geopend

  (20-01-2016)

  Wethouder den Ouden en inwoner mevrouw van der Werf hebben dinsdag 19 januari officieel de deur geopend van het eerste steunpunt van Zoeterwoude voor Elkaar in Zoeterwoude Rijndijk. Met het “koppelen” van mevrouw van der Werf aan een vrijwilliger is het steunpunt ook direct van start gegaan.

 • Zoeterwoude gaat over op ondergrondse containers voor restafval

  (19-01-2016)

  Gemeente Zoeterwoude gaat in de hele gemeente over op ondergrondse containers voor restafval. Alle recyclebare afvalsoorten (zoals GFT, plastic, metaal, drankkartons en papier) worden gratis aan huis opgehaald of kunnen gratis worden ingeleverd. Het restafval dat na goed scheiden van afval overblijft, kunt u straks met een pasje kwijt in ondergrondse containers. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt dan per inworp.

 • Subsidie voor maatregelen Duurzame Energie in 2016

  (18-01-2016)

  Goed nieuws voor bewoners (en ondernemers) die hun woning (of bedrijfspand) willen verduurzamen. Er is een landelijke subsidieregeling van kracht voor maatregelen die duurzame energie opwekken.

 • Inzamelfrequentie GFT in winter omlaag

  (15-01-2016)

  In de wintermaanden wordt minder GFT-afval aangeboden. De bomen zijn kaal en er wordt minder in de tuin gewerkt. Daarom wordt voortaan het GFT in de maanden januari, februari, november en december één keer per maand ingezameld.

 • Expositie Joke Elzinga in gemeentehuis

  (12-01-2016)

  Vrijdag 15 januari om 16.00 uur opent wethouder Ton de Gans de expositie 'Zoeterwoude, gezien vanuit de kamer' van Joke Elzinga in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Joke maakte 14 schilderijen vanuit kamers in huizen van Zoeterwoudenaren. Het resultaat is een mooie expositie met een bijzondere kijk op Zoeterwoude.

 • Opening Steunpunt Zoeterwoude voor Elkaar Zoeterwoude-Rijndijk

  (11-01-2016)

  Op dinsdag 19 januari wordt het Steunpunt Zoeterwoude Voor Elkaar in Zoeterwoude-Rijndijk geopend. Wethouder Kees den Ouden verricht om 14.00 uur de feestelijke opening. Daarnaast is er ook een delegatie van de Rabobank aanwezig, die als grote sponsor zorgt dat dit initiatief kan worden uitgevoerd. De opening vindt plaats in de ruimte van de buitendienst van de gemeente (naast de Eendenkooi), Kooikerspad 1, waarin het Steunpunt haar activiteiten gaat starten.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  (11-01-2016)

  Heeft u ook weleens een vraag over het opgroeien en de opvoeding van uw kind? U kunt terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin!

 • Ontvang de gemeenteberichten per e-mail

  (07-01-2016)

  Iedere woensdag wordt op de gemeentepagina in het Leids Nieuwsblad de gemeenteberichten van Zoeterwoude gepubliceerd. In deze rubriek vindt u berichten over  (bouw) projecten, wegwerkzaamheden, milieu en overig nieuws vanuit de organisatie. Wilt u wekelijks de gemeenteberichten per e-mail ontvangen?

 • Lotnummers loterij kerstbomeninzameling bekend

  (07-01-2016)

  Ook dit jaar zijn er zijn weer veel oude kerstbomen opgehaald en versnipperd op het parkeerterrein van de Klaverhal en de Eendenkooi. Per boom ontvingen de kinderen 
  € 0,25 en een lotnummer voor de loterij waarmee kans gemaakt wordt op een cadeaubon. De winnende lotnummers zijn inmiddels bekend.

 • Bekendmaking vrijwilliger van het jaar en jongerencompliment

  (05-01-2016)

  Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude is Hèlen Versteegen uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2015. Het jongerencompliment ging naar Laurens van Bemmelen.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Zoeterwoude

  (01-01-2016)

  De gemeente Zoeterwoude wenst u een gelukkig 2016!

  Op maandag 4 januari 2016 begint om 20.00 uur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude. U bent van harte welkom de nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

 • GFT: wat wel en wat niet?

  (28-12-2015)

  De eerstvolgende inzameldatum voor Groente-, Fruit-, en Tuinafval (kortweg GFT) is maandag 4 januari in Zoeterwoude-Rijndijk en dinsdag 5 januari in Zoeterwoude-Dorp. Vanaf 2016 wordt uw GFT container gratis geleegd. Wat kan wel en wat kan niet aangeboden worden bij het GFT? De Vereniging Afvalbedrijven heeft hiervoor een handig overzicht opgesteld: de factsheet GFT.

 • Vastgestelde belasting- en leges- verordeningen 2016

  (22-12-2015)

  Op 17 december 2015 heeft de raad van de gemeente Zoeterwoude de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2016 en de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2016 vastgesteld. Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2016.

 • Inzameling PMD afval Zoeterwoude Rijndijk

  (15-12-2015)

  Helaas zijn op 10 december in Zoeterwoude Rijndijk niet alle zakken met plastic afval (PMD) opgehaald. Deze zakken worden 15 december alsnog opgehaald tussen 13.00 en 15.00 uur.

 • Herinneringsboekje opvang vluchtelingen

  (14-12-2015)

  De gemeente heeft een herinneringsboekje samengesteld met bijdragen van vrijwilligers en medewerkers die betrokken waren bij de tijdelijke opvang van 123 vluchtelingen in sport- en recreatiecentrum de Klaverhal in oktober.

 • Aanmelding vierjarigen bij de basisschool

  (11-12-2015)

  Dit jaar ontvangen ouders van kinderen die volgend schooljaar vier jaar worden geen brief meer van de gemeente om hun kind aan te melden bij één van de basisscholen. Ook vinden er dit jaar bij de scholen geen informatieochtenden of -avonden plaats. In plaats daarvan nodigen de Zoeterwoudse scholen u graag uit om een individuele afspraak te maken met de directeur van de school voor een informatief gesprek.

 • Geef oplichters geen kans, een veilig id!

  (09-12-2015)

  Wat is identiteitsfraude? Hoe kunt u identiteitsfraude voorkomen? En als u slachtoffer bent, hoe kunt u dan de schade vlot herstellen?

 • Eigen verklaring 5 euro duurder per 1 januari 2016

  (07-12-2015)

  Indien u binnenkort een eigen verklaring (keuringsformulier rijbewijs) nodig heeft voor het verlengen van uw rijbewijs kunt u deze kopen bij de gemeente Zoeterwoude of via het CBR voor € 27,80. Per 1 januari gaan de kosten omhoog en betaalt u voor een eigen verklaring € 32,80. Verdere informatie over de eigen verklaring vindt u op het digitaal loket op deze website. 

 • Gemeentelijke collectieve zorgverzekering

  (30-11-2015)

  Méér zorgverzekering voor minder geld. Zoeterwoude biedt goedkopere zorg, maak gebruik van dit voordeel! Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve  zorgverzekering die de gemeente Zoeterwoude samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt.  De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s.

 • Kandidaten gezocht voor Zoeterwouds Jongerencompliment 2015

  (30-11-2015)

  Het Jongerencompliment komt er weer aan! Dit betekent dat er weer een Zoeterwoudse jongere die zich inzet voor anderen in het zonnetje kan worden gezet. Kent u zo iemand, die zich als vrijwilliger of als mantelzorger inzet voor een ander? Meld hem of haar dan aan vóór 16 december a.s. door het formulier op de website van de gemeente in te vullen.

 • Financiële problemen zorgaanbieder TSN

  (27-11-2015)

  Zorgaanbieder TSN heeft op vrijdag 27 november uitstel van betaling aangevraagd. Deze aanbieder van hulp bij het huishouden is actief in de Leidse regio, maar heeft op dit moment geen klanten in Zoeterwoude. Er is dus geen sprake van problemen bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning bij inwoners van Zoeterwoude. De gemeente houdt de ontwikkelingen bij de zorgaanbieders uiteraard goed in de gaten.

 • Drie stappen tegen identiteitsfraude

  (24-11-2015)

  Geef niet zomaar informatie over uzelf, pas op met persoonlijke informatie op papier en maak een kopie van uw identiteitspas onbruikbaar voor anderen. Dit zijn drie simpele stappen tegen identiteitsfraude.

 • Nieuw initiatief dorpskern Zoeterwoude

  (10-11-2015)

  In het afgelopen jaar zijn er door de gemeente Zoeterwoude verschillende bijeenkomsten georganiseerd die gericht waren op de toekomst van het dorp en de dorpskern van Zoeterwoude. In het centrum hebben wij te maken met diverse uitdagingen. Zo is het aantal bezoekers relatief laag door onder andere het beperkte verzorgingsgebied. Toch biedt de ligging van het centrum, in een groene en dorpse omgeving tussen steden in, juist ook unieke kansen om bestaansrecht te creëren voor het dorpscentrum en de ondernemers.

 • Jonge mantelzorgers krijgen eigen facebook pagina

  (09-11-2015)

  Bij de term mantelzorger denk je meestal aan volwassenen, maar er zijn in Nederland ook heel veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. De zogenaamde Jonge mantelzorger. Een jonge mantelzorgers is een kind of een jongere tussen de 4-21 jaar die langdurig (mee) zorgt voor zijn psychisch of lichamelijk zieke vader, moeder, broer, zus of grootouder. Op de Dag van de Mantelzorg, dinsdag 10 november, wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de jonge mantelzorgers.

 • Kom ook naar de informatieavonden 'Zoeterwoude voor Elkaar'

  (02-11-2015)

  Wilt u ook iets voor een ander doen? Of heeft u ergens hulp bij nodig? Kom woensdag 11 of donderdag 19 november naar de informatieavond van 'Zoeterwoude voor elkaar' (voorheen Burgermove). U krijgt meer informatie over 'Zoeterwoude voor Elkaar' en u kunt zich meteen aanmelden als vrijwilliger of als inwoner met een hulpvraag.

 • Fietsverlichtingsactie 2015

  (27-10-2015)

  De jaarlijkse fietsverlichtingsactie komt er weer aan. Fietsers, ook in Zoeterwoude, kunnen dan hun verlichting gratis laten controleren en met korting laten repareren.Nu het weer vroeger en langer donker wordt, is het extra belangrijk om je fietsverlichting op orde te hebben.

 • Veteranen gezocht

  (23-10-2015)

  Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van veteranen op 29 oktober 2015. Deze ontmoeting die het karakter heeft van een gezellig samenzijn, vindt plaats in de commissiekamer van het gemeentehuis vanaf 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

 • Feestelijke middag voor mantelzorgers

  (13-10-2015)

  In het hele land wordt op of rond 10 november de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. Een dag van waardering voor de zorg die mantelzorgers bieden aan iemand met een ziekte of beperking in hun naaste omgeving. Bureau Informele Zorg van ActiVite organiseert samen met WijdeZorg locatie Emmaus, Ontmoetingsplaats De Herdershof en de gemeente Zoeterwoude op zaterdag 14 november speciaal voor u een feestelijke middag.

 • Elco Brinkman voorzitter stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio

  (12-10-2015)

  De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen aan een regionale toekomstvisie.

  De stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio bestaat uit Michiel van der Eng (Wethouder in Leiderdorp), Ton de Gans (Wethouder in Zoeterwoude), Jeroen Staatsen (Burgemeester van Voorschoten), Robert Strijk (Wethouder in Leiden) en Jan Waaijer (Burgemeester van Oegstgeest).

 • Concept programmabegroting 2016-2019

  (02-10-2015)

  Op dinsdag 29 september 2015 heeft het College van B&W de conceptbegroting voor 2016 vastgesteld. Op 2 oktober is deze begroting openbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de begroting aan de raad is verzonden en ook voor iedereen beschikbaar is. In de begroting geeft het college aan welke plannen zij in 2016 wil uitvoeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn.

 • Campagnes Aandacht in het Verkeer

  (24-09-2015)

  Dit najaar wordt er op twee manieren aandacht besteed aan 'Aandacht in het Verkeer'.
  Het ROV Zuid-Holland (Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid) is voor fietsende jongeren de campagne 'Fietsmodus' en voor automobilisten de campagne 'Aandacht op de weg' gestart.

 • Bijeenkomst pgb jeugdhulp 8 oktober

  (23-09-2015)

  De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland organiseren op donderdag 8 oktober 2015 een bijeenkomst over persoonsgebonden budget in de jeugdhulp.

 • Campagne Stoptober 1 oktober van start

  (23-09-2015)

  Na het succes van vorig jaar (landelijk bijna 40.000 deelnemers) gaat de campagne Stoptober dit jaar op 1 oktober opnieuw van start. De GGD Hollands Midden moedigt alle rokers in haar regio aan om mee te doen en 28 dagen te stoppen.

 • Facebook pagina voor jonge mantelzorgers

  (16-09-2015)

  Sinds kort is er een Facebookpagina voor jonge mantelzorgers. Bij de term mantelzorger denk je meestal aan volwassenen, maar er zijn in Nederland ook heel veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. De zogenaamde 'Jonge Mantelzorger'

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  (26-08-2015)

  De gemeente beschikt over allerlei persoonsgegevens, waar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Niet alleen in de wet bescherming persoonsgegevens (wbp), maar onder andere ook in de Wet basisregistratie personen, de Wet Suwi, de Wmo en de Jeugdwet zijn regels opgenomen met betrekking tot het beschermen van gegevens. De gemeente is zeer terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De gegevens worden alleen verstrekt als er sprake is van wettelijke of werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen aan het loket Burgerzaken van de gemeente.

 • Verduidelijking m.b.t. invoeren werken op afspraak

  (26-08-2015)

  Wij hebben geconstateerd dat er verwarring bestaat over het hoe en waarom van het invoeren van het werken op afspraak per 1 september aanstaande. Sinds maart 2015 zijn de taken van burgerzaken zoals de verstrekking van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, maar ook het omgevingsloket voor bijvoorbeeld een verbouwing van een woning, ondergebracht in het Klantcontactcentrum. Dit Klantcontactcentrum is gevestigd in de hal van het gemeentehuis. Omdat er in principe sprake is van één loket komt het voor dat inwoners enige tijd moeten wachten alvorens geholpen te worden.

 • Gemeente vanaf 1 september op afspraak

  (19-08-2015)

  Vanaf 1 september gaat de gemeente Zoeterwoude uitsluitend op afspraak werken. Voor het maken van een afspraak bij het loket burgerzaken of het omgevingsloket kunt u terecht op www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

 • Gevolgen hevige regenbuien in de zomer

  (12-08-2015)

  In de zomerperiode trekken regelmatig zware regenbuien over het land, waarbij het fors kan onweren en lokaal in korte tijd veel neerslag valt. Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor. Vorig jaar augustus hebben zware regenbuien in het land lokaal tot overlast gezorgd. Regenwater wordt opgevangen in het open water en in het riool en heeft tot nu toe tot geen problemen geleid in Zoeterwoude. Toch is de gemeente zich ook aan het voorbereiden om hevigere hoosbuien te verwerken. De burgers wordt ook gevraagd alert te zijn.

 • Wethouders en raadsleden Zoeterwoude inspecteren de bloemrijke bermen

  (13-07-2015)

  Dinsdagavond 7 juli hebben de raadsleden Pleij-Bierman en Goossen samen met de beide Zoeterwoudse wethouders en de beleidsmedewerker groen langs de bloemrijke bermen gefietst en de ontwikkeling van de  bermen bekeken. Jaarlijks worden de bermen door de gemeente bekeken en tweejaarlijks worden vegetatieopnamen gedaan door mensen met veel kennis van vegetatie en waar mogelijk vrijwilligers.

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

Archief