Nieuws

 • Herinrichting wijk Westwout

  (01-04-2015)

  De gemeente Zoeterwoude is voornemens de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen. 

 • Gemeentehuis gesloten op feestdagen

  (26-03-2015)

  Het gemeentehuis is gesloten op een aantal landelijke feestdagen. Daarnaast is er sprake van sluiting op een aantal aan deze feestdagen grenzende dagen.

 • Opening gemeentehuis en afvalstoffenbrengstation tijdens paasdagen en wijziging inzameling GFT

  (26-03-2015)

  Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en maandag 6 april (Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis en het afvalstoffenbrengstation gesloten. De inzameling van GFT wordt verplaatst naar donderdag 9 april.

 • Kinderjury gezocht!

  (26-03-2015)

  De winnaars van de landelijke Cum Laude verkiezing zijn bekend. Vorige week was het een ware prijzenregen in de provincie Zuid Holland. Vele kampioenstitels en hoge scores kwamen uit dit deel van het Groene Hart. Maar wat vinden kinderen nou de lekkerste boerenkaas? Zijn kinderen ook culinaire fijnproevers?

 • De winter snoei zit erop, op naar de bloesem, vrijwilligers aan het werk!

  (23-03-2015)

  Deze winter is er in de boomgaard bij het Molenpad door een groep vrijwilligers gesnoeid en beheer uitgevoerd onder begeleiding van een specialist, de heer Frans Jansen, die ook de aanplant in 2013 heeft verzorgd. De nieuwe bomen zijn goed aangeslagen en deze worden nu begeleid naar gezonde hoogstam vruchtbomen.

 • Uitslag verkiezingen woensdag 18 maart 2015

  (19-03-2015)

  Op woensdag 18 maart zijn verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gehouden. De opkomst voor deze verkiezingen was in Zoeterwoude respectievelijk 53,51% en 51,16% ; hoger dan het landelijk gemiddelde.

 • Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval

  (17-03-2015)

  Inwoners van de gemeente Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 april 2015 vanaf 08:00 uur eenmalig gratis compost ophalen bij de Hondsdrafweg (Klaverhal) en het Kooikersplein (Eendenkooi).

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

 • Plantdag geluidswal N206

  (13-03-2015)

  Op zaterdag 7 maart vond een plantfestijn plaats op de geluidswal langs de N206. Met vereende krachten werd circa 12.000 hederaplanten geplaatst langs het nieuwe hardhouten scherm op de aarden geluidswal.

 • Nog geen Oranje Fonds Collecte in Zoeterwoude. Wie grijpt kans?

  (09-03-2015)

  Voor het eerst in de geschiedenis organiseert het Oranje Fonds een collecte in het hele land. Het Fonds doet dat voor en samen met stichtingen en verenigingen en helpt hen zo extra geld te werven. Voor Zoeterwoude zijn nog geen aanmeldingen gedaan, er wordt dus nog niet gecollecteerd in de gemeente. De collecte is in de week van Koningsdag en organisaties kunnen zich er nog tot 31 maart voor inschrijven.

 • Terinzagelegging concept welstandsnota gemeente Zoeterwoude 2015

  (06-03-2015)

  Door de gemeenteraad is op 26 juni 2014 besloten een gedeelte van de gemeente Zoeterwoude welstandsvrij te verklaren. Dit besluit en de inmiddels gewijzigde regelgeving maakt het noodzakelijk dat de welstandsnota van 1 juli 2004 wordt geactualiseerd. Om hier uitvoering aan te geven is de (concept) Welstandsnota gemeente Zoeterwoude 2015 opgesteld. De (concept) Welstandsnota gemeente Zoeterwoude 2015 ligt van 6 maart tot en met 16 april 2015 ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis.

 • Zoeterwoude viert Boomfeestdag op 18 maart

  (05-03-2015)

  Woensdag 18 maart 2015 viert de gemeente Zoeterwoude de jaarlijkse boomfeestdag. Dit keer gaan de kinderen van groep 6 honderden klimopplantjes planten langs de geluidswal van de N206. De gemeente en Natuur en Milieu Educatie Zoeterwoude (NMEZ) maken hier een feestelijk gebeuren van.
  Om 9 uur verzamelen leerlingen van de Klaverweideschool, de Bernardusschool, de Corbuloschool en de Westwoudschool op het schoolplein van de Klaverweideschool. Daar worden de kinderen ontvangen door  wethouder Ton de Gans, waarna de kinderen aan de slag gaan.  

 • Start werkzaamheden project Bloemenweide Noord

  (02-03-2015)

  Op maandag 9 maart 2015 start aannemingsbedrijf J. Bijleveld uit Koudekerk aan den Rijn met de eerste civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het project Bloemenweide Noord. Dit betreft het verleggen en bouwrijp maken van de Eendrachtsweg en Bennebroekweg ter voorbereiding op de nieuwbouw van WIJdezorg.

 • Geen avondopening politiepost op 3 maart

  (02-03-2015)

  De politiepost in het gemeentehuis is op dinsdag 3 maart niet geopend.

 • Problemen met 'automatische vulling' bij gebruik formulieren

  (27-02-2015)

  Op dit moment is er sprake van landelijke problemen bij het invullen van formulieren waarbij gebruik gemaakt moet worden van DigiD. Dit heeft ook gevolgen voor een aantal formulieren op de website van de gemeente Zoeterwoude.

 • Veilig Thuis: publiekscampagne vechtscheidingen

  (27-02-2015)

  Een op de vijf echtscheidingen loopt uit op een 'vechtscheiding'. Kinderen zijn hier altijd de dupe van, ouders hebben dat vaak niet in de gaten. Begin februari startte een publiekscampagne met het doel omstanders van vechtscheidingen tot actie te stimuleren. De campagne is onderdeel van "Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’.

 • Plantfestijn geluidswal N206 op 7 maart 2015

  (23-02-2015)

  Op zaterdag 7 maart 2015 vindt een plantfestijn plaats op de geluidswal langs de N206 ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp. Met het planten van circa 12.000 hederaplanten wordt de plaatsing van het hardhouten scherm op de aarden wal feestelijk afgerond. Tijdens het plantfestijn zullen de hederaplanten door omwonenden gepoot worden. Het startsein van het plantfestijn zal om 10.00 uur door wethouder Kees den Ouden gegeven worden. De start zal plaatsvinden bij de R-net bushalte ‘Zoeterwoude-dorp’ (zijde woonwijk, ter hoogte van de Westeindseweg).

 • Ik kreeg AWBZ zorg, wat krijg ik in 2015?

  (23-02-2015)

  Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg anders georganiseerd. Dit is een ingrijpende en omvangrijke wijziging die veel vragen op kan roepen. Zowel de gemeente als de rijksoverheid proberen u daarover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een zogenaamde factsheet uitgegeven met daarin een aantal belangrijke wijzigingen.

 • Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  (20-02-2015)

  Veilig Thuis Hollands Midden is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en melding over alle vormen van geweld en zorgelijke situaties in huiselijke kring. Veilig Thuis is er zowel voor het algemeen publiek als voor beroepskrachten.

 • Burgernet: voorkom inbraak

  (16-02-2015)

  De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de woning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

 • Rijbewijs code 95

  (10-02-2015)

  Voor beroepschauffeurs welke geboren zijn voor 1 juli 1955 geldt een vrijstelling van basiskwalificatie en nascholing voor vermelding van code 95 op het rijbewijs. Met ingang van 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling echter. Om de verplichting tot basiskwalificatie en nascholing te voorkomen kunt u actie ondernemen.

 • Maatregelen vogelgriep ingetrokken

  (09-02-2015)

  In november 2014 werd bij een aantal pluimveebedrijven, waaronder een bedrijf in Zoeterwoude, de vogelgriepvariant H5N8 vastgesteld. Inmiddels zijn er in Nederland geen bedrijven meer met vogelgriep. Alle beperkende maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep welke waren afgekondigd door het Ministerie van Economische Zaken zijn zondag 8 februari 2015 om 00.00 uur ingetrokken.

 • Lotnummers kerstbomenactie

  (30-01-2015)

  Ook dit jaar was de kerstbomenactie weer een groot succes! Er zijn in totaal 957 kerstbomen opgehaald en versnipperd. Voor iedere boom kreeg men € 0,25 en een lot voor de loterij. De winnende lotnummers zijn bekend. De prijswinnaars wordt gevraagd contact op te nemen.

 • Plastic, blik en drankenkartons vanaf 1 januari in één zak

  (25-01-2015)

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook drankenkartons en blik aanbieden in de plastic zakken voor kunststofverpakkingsafval. Dit is beter voor het milieu en scheelt in uw portemonnee! Drankenkartons en blik verdwijnen nu nog in het restafval en worden verbrand. Met de huidige technologie kunnen deze fracties goed gerecycled worden. Op deze manier wordt het restafval verder gereduceerd. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

 • Afvaldata 2015

  (15-01-2015)

  De papieren afvalkalender wordt in 2015 niet meer verstrekt. Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is vanaf 1 januari met één druk op de knop beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Via de website kunt een printeversie van uw afvalkalender op postcode downloaden. De gemeente heeft daarnaast alle afvaldata voor u op een rijtje gezet.

 • Gemeente Zoeterwoude verruimt starterslening

  (14-01-2015)

  Op 10 december 2014 tekenden wethouder Ton de Gans namens de gemeente Zoeterwoude en Hans Meurs, directeur van VORM uit Papendrecht, de overeenkomst waarmee gemeente Zoeterwoude de regeling starterslening officieel heeft verruimd. Speciaal voor de kopers van een woning in het nieuwbouwproject Verde Vista Meerburg is de starterslening niet meer alleen voor een nieuwbouwwoning van toepassing maar ook voor de huidige woning van deze kopers. De regeling is specifiek bedoeld om de instap van starters in een eengezinswoning mogelijk te maken. Deze groep heeft dat nog steeds nodig, mede door de aanscherping van hypotheekregels is het voor veel starters niet mogelijk een woning naar wens, vaak een eengezinswoning, te kopen.

 • Indrukwekkende manifestatie "Je suis Charlie" in Leiden

  (09-01-2015)

  Naar aanleiding van de terreuraanslag in Parijs is 8 januari in Leiden een indrukwekkende manifestatie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst was sprake van een enorme saamhorigheid. De aanwezigen gaven door hun aanwezigheid aan te staan voor een democratie waarin een ieder - ongeacht geloof, geslacht, afkomst of geaardheid - zijn of haar mening via woord, pen of potlood kan verkondigen. Door diverse sprekers werd deze boodschap uitgedragen.

 • Maak ook gebruik van buslijn 176 en belbus 576

  (05-01-2015)

  Vanaf medio december rijdt R-net lijn 400. De nieuwe buslijn 176 van Arriva ontsluit de kern Zoeterwoude Dorp en geeft bij de halte Zoeterwoude A4 P+R aansluiting op de R-net lijn 400 tussen Leiden Centraal en Zoetermeer Centrum West. Naast lijn 176 is ook belbus 576 door Arriva in het leven geroepen.

 • Lever kerstbomen in en doe mee aan de loterij!

  (24-12-2014)

  Op woensdag 7 januari 2015 is er tussen 13.30 uur en 16.00 uur weer gelegenheid om kerstbomen in te leveren. De bomen kunnen net als voorgaande jaren, ingeleverd worden op het parkeerterrein van de Eendenkooi (Kooikersplein) en op het parkeerterrein van de Klaverhal (Hondsdrafweg). Ook dit jaar kunnen er weer prijzen gewonnen worden met het inleveren van oude kerstbomen. Daarnaast verdien je € 0,25 per boom.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Zoeterwoude

  (21-12-2014)

  Op maandag 5 januari 2015 begint om 20.00 uur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt voor het tweede jaar het Zoeterwouds Jongerencompliment uitgereikt. Traditiegetrouw wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

 • Transitie jeugdhulp

  (21-12-2014)

  De gemeenten in Holland Rijnland bereiden de transitie van de jeugdhulp gezamenlijk voor. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van jeugdreclassering, de gesloten jeugdhulp en de vorming van een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK).

 • Schriftelijke beschikkingen vervoersvoorzieningen Wmo vertraagd

  (21-12-2014)

  Het versturen van de schriftelijke beschikkingen met betrekking tot de vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is vertraagd. Cliënten die in 2014 ook een vervoersvoorziening hadden, zullen de nieuwe toekenningsbrief pas in de tweede week van 2015 ontvangen. Dit heeft géén invloed op de vervoersvoorziening, deze loopt met ingang van 01-01-2015 ongewijzigd door!

 • Maatregelen bestrijding vogelgriep aangepast

  (14-12-2014)

  De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden zijn met ingang van maandag 15 december 2014 om 00.00 uur aangepast. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de 10 kilometergebieden, gelden daarom vanaf maandag dezelfde maatregelen. De regio’s waarin Nederland is opgedeeld, komen te vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

  (10-12-2014)

  Op vrijdag 2 januari is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. Het afvalstoffenbrengstation is op 2 januari gewoon geopend.

 • R-net op zondag 14 december van start

  (09-12-2014)

  Op zondag 14 december gaat de dienstregeling van R-net 400 Leiden-Zoetermeer in. Deze allereerste R-net-lijn in Zuid-Holland vervangt de Qliner 365. R-net 400 rijdt over de provinciale weg langs Zoeterwoude Dorp en heeft daar twee haltes: Zoeterwoude A4 P+R (bij de kruising met de Dirk Santhorstweg) en Zoeterwoude Dorp (ter hoogte van de Westeindseweg). De route die Qliner 365 door de dorpskern reed, komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de lokale lijn 176.

 • Bedrijventerrein Grote Polder maakt zich op voor een kleurig voorjaar

  (07-12-2014)

  Vele handen maken licht werk. Zo ook bij het planten van 15.000 biologische bloembollen op 3 december op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Wethouder Kees den Ouden liet zich bij deze klus bijstaan door Henk Prins, voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Grote Polder, en Laila Driessen, voorzitter van de stichting Land van Wijk en Wouden. Gedrieën zetten zij de eerste bloembollen in de grond, die kosteloos beschikbaar waren gesteld door de firma’s Mantel Holland en Lubbe Lisse. In het voorjaar zullen de werknemers en de omwonenden kunnen genieten van bloeiende krokussen en sterhyacinten langs de Industrieweg.

 • Planten krokusbollen op bedrijventerrein Grote Polder

  (02-12-2014)

  Op woensdag 3 december worden circa 5.000 biologische krokusbollen geplant op bedrijventerrein Grote Polder. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bedrijven Mantel Holland en Lubbe Lisse, die de bloembollen gratis ter beschikking stellen en in de grond zetten. Samen met de gemeente en de ondernemers op het terrein willen zij daarmee laten zien dat ook op een bedrijventerrein ruimte is voor natuur.

 • Uitbraak vogelgriep in Zoeterwoude

  (02-12-2014)

  In Zoeterwoude is zondag 30 november 2014 bij een legpluimveebedrijf aan de Burmadeweg met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het besmette bedrijf is zondag geruimd. Uit onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is gebleken dat het om de hoogpathogene variant H5N8 gaat. 

 • Deelnemende organisaties van kindergemeenteraad 2014-2015 bekend

  (25-11-2014)

  Het thema van de kindergemeenteraad is dit jaar “Afrika”. Sinds de start van het project wachten de kinderen van de Zoeterwoudse basisscholen in spanning af uit welke projecten ze straks een keuze mogen maken. De deelnemers zijn inmiddels bekend. Op maandag 1 december zullen zij hun projectaanvraag aan de leerlingen van groep zeven van de Bernardusschool presenteren. Ook zullen de vertegenwoordigers van de vier projectaanvragen te gast zijn op de Klaverweideschool en Westwoudschool.

 • Geef iemand op voor het Jongerencompliment

  (20-11-2014)

  Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Behalve een blijk van waardering, is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan.

 • Sirenes niet afgegaan

  (06-11-2014)

  Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies wordt de sirene getest. De sirenes in Haaglanden en Hollands-Midden zijn maandag 3 november 2014 niet afgegaan. Inmiddels is er een ‘stille’ test uitgevoerd waaruit blijkt dat de sirenes weer volledig werken. 

 • Scherper toezicht nieuwe bouwwerken

  (03-11-2014)

  De gemeente zal in verband met diverse wetten en de taken die zij als gevolg hiervan gekregen heeft strenger toezicht houden op het oprichten en/of uitbreiden van bouwwerken. Er zal door middel van foto vergelijkingen bekeken worden of er nieuwe en/of uitbreidingen van bestaande bouwwerken gebouwd zijn.

 • Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

  (30-10-2014)

  Heeft u weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op een éénmalige financiële tegemoetkoming van de gemeente. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Wij noemen dit de koopkrachttegemoetkoming.
  Het gaat om € 100,- (voor een (echt)paar)), € 90,-  (voor een alleenstaande ouder) of € 70,- (voor een alleenstaande).

 • Dag van de Mantelzorg

  (28-10-2014)

  In de week van de Dag van de Mantelzorg, maandag 10 november, geeft de gemeente Zoeterwoude aan alle mantelzorgers uit onze gemeente een bloemetje. De gemeente wil op deze wijze haar waardering laten blijken voor de inzet van alle mantelzorgers. Kent u een mantelzorger die wel een bloemetje verdient of bent u zelf mantelzorger? Meld u dan aan.

 • Geslaagde bijeenkomst over duurzame initiatieven

  (21-10-2014)

  De gemeente Zoeterwoude wil duurzaamheid stimuleren en heeft daarom een duurzaamheidsfonds opgericht voor haar inwoners. In het nieuwe coalitieakkoord wil het college het gevoerde beleid voortzetten en zelfs intensiveren. Op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven onder het motto Samenwerken aan duurzame initiatieven.

 • Wordt een winkel uit de gemeente Zoeterwoude verkozen tot de 'Gezelligste Winkel van Nederland'?

  (17-10-2014)

  Vindt u dat ook zo jammer dat die gezellige winkels van zelfstandige ondernemers steeds vaker uit het straatbeeld verdwijnen? Om de winkels die er gelukkig nog wel zijn in de schijnwerpers te zetten en te laten zien dat ze wel degelijk bestaansrecht hebben, wordt ook dit jaar weer de "Verkiezing van de Gezelligste Winkel" georganiseerd.

 • Nieuwe campagne glasrecycling "Glas in 't bakkie" van start

  (17-10-2014)

  Zoeterwoude neemt deel aan de landelijke campagne 'glas in 't bakkie'. Lege glazen potjes en flesjes mogen voortaan ook met restjes en deksels in de glasbak. Met deze campagne wordt iedereen gestimuleerd om glas in de glasbak te gooien. Vanaf maandag 27 oktober krijgen alle minicontainers die aangeboden worden, een sticker opgeplakt. Deze stickers zijn bedoeld om extra aandacht te vragen voor deze campagne en zijn gelijk een geheugensteun om glas naar de glasbak te brengen. De sticker is overigens makkelijk weer te verwijderen. 

 • Nieuwe regels vergunningsvrij bouwen. Wat betekent dat voor u?

  (16-10-2014)

  Vanaf 1 november 2014 gelden andere regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op Vergunningsvrij bouwen en het bouwen van Mantelzorg woningen. Vergunningsvrij bouwen wordt eenvoudiger, maar er gelden toch minimale eisen. Laat u daarom als u plannen heeft, informeren door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Dit kan voorkomen dat u achteraf alsnog een omgevingsvergunning moet aanvragen (de kosten hiervoor zijn hoger dan bij een vooraf ingediende aanvraag!) of dat de gemeente een handhavingstraject start.

 • Zorgcontracten 2015 zorgaanbieders GGZ of dyslexiezorg

  (02-10-2014)

  Bent u een vrijgevestigde zorgaanbieder uit de jeugd-GGZ of dyslexiezorg en gevestigd in de regio Holland Rijnland? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een zorgcontract. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeenten in de regio Holland Rijnland, waaronder Zoeterwoude, contracteren deze jeugdhulp gezamenlijk.

 • Regiogemeenten tekenen voor gezamenlijk rioolbeheer

  (18-09-2014)

  De gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten hebben 17 september 2014 de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen ondertekend. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun drie gezamenlijke doelen - kwaliteit, kennis en kosten - voor afvalwaterbeheer beter te realiseren.

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verstuurt aanmaningen

  (18-09-2014)

  De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt binnenkort ruim 14.000 aanmaningen en dwangbevelen voor het niet op tijd betalen van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting. De inwoners in het werkgebied van de BSGR, dat loopt van Velsen in het noorden tot aan Zoetermeer in het zuiden, hebben hun aanslag meer dan drie maanden geleden al ontvangen. Deze belastingaanslagen worden niet altijd op tijd betaald.

 • Aftrap R-net in Zuid-Holland

  (15-09-2014)

  "Als je instapt in een bus van R-net weet je dat je een comfortabele reis hebt met een betrouwbare dienstregeling. Dit is hét keurmerk voor het OV, nu en in de toekomst,” aldus Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Op een shovel begon zij 12 september met de aanleg van de eerste Zuid-Hollandse R-net halte aan de Muzieklaan in Zoetermeer. De bushaltes van lijn 365 tussen Leiden Centraal Station en Zoetermeer Centrum krijgen allemaal het rood-grijze R-net uiterlijk.

 • Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

  (12-09-2014)

  De provincies voeren een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze alleen gericht op actieve agrarische bedrijven. Met ingang van 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf gebruik maken van de regeling.

 • Minder cash, wel zo veilig!

  (11-09-2014)

  Van 6 tot en met 12 oktober is de Week van de Veiligheid. Een week waarin ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten en politie extra aandacht besteden aan de veiligheid.

 • "Laat je niet overvallen", bijeenkomst voor ondernemers

  (29-08-2014)

  Een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. Ondernemers en hun medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoor hier alles over tijdens de gratis bijeenkomst "Laat je niet overvallen" op 8 oktober 2014 in Oegstgeest.

 • Gemeente Zoeterwoude in contact met Provincie over veiligheid oversteek N206

  (20-08-2014)

  Naar aanleiding van het noodlottig ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de oversteek van de N206 t.h.v. de Dirk van Santhorstweg heeft wethouder Kees den Ouden de zorgen omtrent de verkeersveiligheid ter plaatse kenbaar gemaakt bij de Provincie Zuid-Holland.

 • Verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (06-08-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

Archief