Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten. Wilt u oudere nieuwsberichten inzien, kijk dan in het archief.

 • Regiogemeenten tekenen voor gezamenlijk rioolbeheer

  (18-09-2014)

  De gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten hebben 17 september 2014 de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen ondertekend. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun drie gezamenlijke doelen - kwaliteit, kennis en kosten - voor afvalwaterbeheer beter te realiseren.

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verstuurt aanmaningen

  (18-09-2014)

  De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt binnenkort ruim 14.000 aanmaningen en dwangbevelen voor het niet op tijd betalen van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting. De inwoners in het werkgebied van de BSGR, dat loopt van Velsen in het noorden tot aan Zoetermeer in het zuiden, hebben hun aanslag meer dan drie maanden geleden al ontvangen. Deze belastingaanslagen worden niet altijd op tijd betaald.

 • E-Bike proef op Bedrijventerrein Grote Polder

  (16-09-2014)

  Ondernemers en werknemers van Grote Polder mogen een week lang gratis een e-bike uitproberen. Op deze wijze wil Grote Polder haar steentje bijdragen aan een schoner en gezonder leefklimaat en een betere bereikbaarheid van de regio Leiden. De actie gaat op woensdag 17 september van start.

 • Nieuwe expositie gemeentehuis

  (15-09-2014)

  Op vrijdag 12 september is de nieuwe expositie in het gemeentehuis van kunstenaars die wonen en werken op Swetterhage geopend door Aad Stolwijk, plaatsvervangend directeur van Swetterhage. Deze zeer uiteenlopende expositie is te bewonderen tot 10 november.

 • Omgevingsraad Schiphol zoekt bewoners

  (15-09-2014)

  Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol. Voor de participatie van bewoners is de Omgevingsraad Schiphol op zoek naar omwonenden van Schiphol die willen meepraten over de ontwikkeling van Schiphol en de leefomgeving.

 • Aftrap R-net in Zuid-Holland

  (15-09-2014)

  "Als je instapt in een bus van R-net weet je dat je een comfortabele reis hebt met een betrouwbare dienstregeling. Dit is hét keurmerk voor het OV, nu en in de toekomst,” aldus Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Op een shovel begon zij 12 september met de aanleg van de eerste Zuid-Hollandse R-net halte aan de Muzieklaan in Zoetermeer. De bushaltes van lijn 365 tussen Leiden Centraal Station en Zoetermeer Centrum krijgen allemaal het rood-grijze R-net uiterlijk.

 • Bijeenkomst "Burgermove"

  (12-09-2014)

  De gemeente wil met alle inwoners van 55 jaar en oude en met kwetsbare burgers van gedachten wisselen over de toekomst van Zoeterwoude op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarvoor hebben alle inwoners in de vermelde leeftijdscategorie inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 30 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Zoeterwoude.

 • Ik ben 2 en ik zeg NEE!

  (12-09-2014)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Zoeterwoude de themabijeenkomst Peutermanieren voor ouders met kinderen van 1½ tot 4 jaar.

 • Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

  (12-09-2014)

  De provincies voeren een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze alleen gericht op actieve agrarische bedrijven. Met ingang van 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf gebruik maken van de regeling.

 • Minder cash, wel zo veilig!

  (11-09-2014)

  Van 6 tot en met 12 oktober is de Week van de Veiligheid. Een week waarin ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten en politie extra aandacht besteden aan de veiligheid.

 • Cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten

  (03-09-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 moet u naar uw gemeente voor ondersteuning. Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, ontvangen deze ondersteuning nu nog via de AWBZ. Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze veranderingen. Met een raadpleging willen een aantal landelijke cliëntenorganisaties nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

 • "Laat je niet overvallen", bijeenkomst voor ondernemers

  (29-08-2014)

  Een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. Ondernemers en hun medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoor hier alles over tijdens de gratis bijeenkomst "Laat je niet overvallen" op 8 oktober 2014 in Oegstgeest.

 • Boa’s ingezet voor geluidscontroles horeca

  (25-08-2014)

  De Omgevingsdienst West-Holland zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio. De BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur. Zij zijn bevoegd om een boete op te leggen bij een constatering van een overtreding op de Wet milieubeheer; een ander werkveld dus dan de BOA’s van de gemeente, die een bevoegdheid hebben op het gebied van openbare ruimte.

 • Gemeente Zoeterwoude in contact met Provincie over veiligheid oversteek N206

  (20-08-2014)

  Naar aanleiding van het noodlottig ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de oversteek van de N206 t.h.v. de Dirk van Santhorstweg heeft wethouder Kees den Ouden de zorgen omtrent de verkeersveiligheid ter plaatse kenbaar gemaakt bij de Provincie Zuid-Holland.

 • Verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (06-08-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

 • Burendag in aantocht

  (04-07-2014)

  Burendag 2014 is in aantocht. op zaterdag 27 september is het weer zover. Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts van Burendag weer een groot succes maken.

 • Afschaffing regeling Compensatie eigen risico (Cer)

  (24-06-2014)

  Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering dan kon u in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het CAK (Centraal Administratiekantoor). Door het kabinet is deze regeling, de regeling Compensatie eigen risico (Cer), met ingang van dit jaar afgeschaft. Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico dan ontvangt u hierover deze week een brief van het CAK.

 • Avondopenstelling Burgerzaken en Omgevingsloket alleen nog op afspraak

  (17-03-2014)

  Met ingang van 1 april 2014 kunt u alleen nog op afspraak gebruik maken van de avondopenstelling van Loket burgerzaken en het Omgevingsloket.

Archief