Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten. Wilt u oudere nieuwsberichten inzien, kijk dan in het archief.

 • Boa’s ingezet voor geluidscontroles horeca

  (25-08-2014)

  De Omgevingsdienst West-Holland zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio. De BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur. Zij zijn bevoegd om een boete op te leggen bij een constatering van een overtreding op de Wet milieubeheer; een ander werkveld dus dan de BOA’s van de gemeente, die een bevoegdheid hebben op het gebied van openbare ruimte.

 • Gemeente Zoeterwoude in contact met Provincie over veiligheid oversteek N206

  (20-08-2014)

  Naar aanleiding van het noodlottig ongeval dat onlangs heeft plaatsgevonden op de oversteek van de N206 t.h.v. de Dirk van Santhorstweg heeft wethouder Kees den Ouden de zorgen omtrent de verkeersveiligheid ter plaatse kenbaar gemaakt bij de Provincie Zuid-Holland.

 • Aanleg fietspad langs Zuidbuurtseweg officieel van start

  (20-08-2014)

  Dinsdag 19 augustus heeft wethouder Kees den Ouden door het ‘verplaatsen’ van de eerste grond het officiële startsein gegeven van de aanleg van het fietspad langs de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude.

 • Verkeerssituatie A4 richting Den Haag

  (06-08-2014)

  Op zaterdag 5 juli is de verkeerssituatie op de A4 richting Den Haag gewijzigd. De structuur van hoofdrijbaan en parallelrijbaan is in gebruik genomen. Direct na de verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiderdorp moet u een keuze maken tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Deze wijziging vraagt in het begin de nodige aandacht.

 • Gemeenteraad bespreekt Wet Markt en Overheid; ondernemers kunnen zienswijze indienen

  (14-07-2014)

  Met ingang van 1 juli 2014 moeten alle bestuursorganen, zoals gemeenten, voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Overheden verrichten naast hun publiekrechtelijke taken ook economische activiteiten. Met deze economische activiteiten treedt de overheid in concurrentie met particuliere ondernemingen.
  Als een overheid kan aantonen, dat met de activiteiten een algemeen (lees: maatschappelijk) belang is gediend, vallen de activiteiten niet onder de Wet Markt en Overheid.

 • Burendag in aantocht

  (04-07-2014)

  Burendag 2014 is in aantocht. op zaterdag 27 september is het weer zover. Dit jaar willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts van Burendag weer een groot succes maken.

 • Afschaffing regeling Compensatie eigen risico (Cer)

  (24-06-2014)

  Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering dan kon u in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het CAK (Centraal Administratiekantoor). Door het kabinet is deze regeling, de regeling Compensatie eigen risico (Cer), met ingang van dit jaar afgeschaft. Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico dan ontvangt u hierover deze week een brief van het CAK.

 • Bestuurlijk contracteren Wmo 2015

  (24-06-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking. Deze taak wordt nu nog via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld. Uitgangspunt is om meer te kijken naar wat inwoners zelf en met hun sociale netwerk kunnen. Bovendien wordt de ondersteuning zoveel mogelijk georganiseerd in de directe omgeving van de hulpvrager, dus in de wijk. Voor de nieuwe taak voor de gemeenten is behoorlijk minder budget beschikbaar. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de nieuwe taak samen met welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties vormgeven middels bestuurlijk contracteren.

 • Genieten van het mooie weer. Voorkom burenruzie!

  (27-05-2014)

  Zomer betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van een muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch…?
  Veel gemelde ergernissen bij politie gaan over geluidsoverlast en tuingeschillen. Vaak durven buren elkaar hierover niet aan te spreken. Burenruzie kan als een donderwolk een zonnige zomer verpesten.

 • Avondopenstelling Burgerzaken en Omgevingsloket alleen nog op afspraak

  (17-03-2014)

  Met ingang van 1 april 2014 kunt u alleen nog op afspraak gebruik maken van de avondopenstelling van Loket burgerzaken en het Omgevingsloket.

Archief