Verhuizen

 • Hoe kan ik (digitaal) aanvragen?

  Bij de gemeente kunt u uw verhuizing digitaal aangeven. Daarvoor is het gebruik van uw DigiD noodzakelijk. Een digitale aangifte van verhuizing is alleen mogelijk indien u in staat bent alle noodzakelijke bijlagen (huur- of koopovereenkomst dan wel toestemmingsverklaring eigenaar/hoofdbewoner) ook digitaal aan te leveren.

 • Wat is het?

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente.

  U kunt een verhuizing persoonlijk, schriftelijk of digitaal doorgeven. Geeft u dit schriftelijk door? De gemeente heeft hiervoor een aangifteformulier.

 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijke aangifte

  Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs + kopie van de huur- of koopovereenkomst mee.

  Schriftelijke aangifte

  Doet u schriftelijk aangifte? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs + een kopie van de huur- of koopovereenkomst bij het formulier. Op het formulier zet u het volgende:

  • Naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen.
  • Uw oude adres.
  • Uw nieuwe adres en de datum van verhuizing.
  • Uw handtekening.

  Briefadres of inwoning

  Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u de post niet op uw woonadres wilt ontvangen of als u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? U moet dan persoonlijk langskomen bij de gemeente met een verklaring van de hoofdbewoner waarin deze toestemming verleent. Verder moet u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs meenemen.

 • Hoe kan ik contact opnemen?

  Bezoekadres gemeente:
  Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
  Postadres: Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
  E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
  Fax: (071) 580 63 01

  Openingstijden en telefoonnummers

 • Hoe lang duurt het?

  De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

  Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

 • Gerelateerde producten