Aangevraagde omgevingsvergunning, Zuidbuurtseweg 4

  • Zuidbuurtseweg 4, carport wordt geplaatst op reeds vergunde fundering

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Verkeerd bekendmaking type