Aangevraagde omgevingsvergunning, Zuidbuurtseweg 4

  • Zuidbuurtseweg 4, carport wordt geplaatst op reeds vergunde fundering

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.