Nieuws

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  (24-11-2015)

  Vanaf 2 december kunnen vrouwen uit Zoeterwoude die zijn geboren in de jaren 1940 t/m 1965 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiervoor kunnen zij terecht in het mobiele onderzoekscentrum op het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude.

 • Drie stappen tegen identiteitsfraude

  (24-11-2015)

  Geef niet zomaar informatie over uzelf, pas op met persoonlijke informatie op papier en maak een kopie van uw identiteitspas onbruikbaar voor anderen. Dit zijn drie simpele stappen tegen identiteitsfraude.

 • Nieuw initiatief dorpskern Zoeterwoude

  (10-11-2015)

  In het afgelopen jaar zijn er door de gemeente Zoeterwoude verschillende bijeenkomsten georganiseerd die gericht waren op de toekomst van het dorp en de dorpskern van Zoeterwoude. In het centrum hebben wij te maken met diverse uitdagingen. Zo is het aantal bezoekers relatief laag door onder andere het beperkte verzorgingsgebied. Toch biedt de ligging van het centrum, in een groene en dorpse omgeving tussen steden in, juist ook unieke kansen om bestaansrecht te creëren voor het dorpscentrum en de ondernemers.

 • Jonge mantelzorgers krijgen eigen facebook pagina

  (09-11-2015)

  Bij de term mantelzorger denk je meestal aan volwassenen, maar er zijn in Nederland ook heel veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. De zogenaamde Jonge mantelzorger. Een jonge mantelzorgers is een kind of een jongere tussen de 4-21 jaar die langdurig (mee) zorgt voor zijn psychisch of lichamelijk zieke vader, moeder, broer, zus of grootouder. Op de Dag van de Mantelzorg, dinsdag 10 november, wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de jonge mantelzorgers.

 • Zoeterwoude scoort goed bij onderzoek bereikbaarheid gemeenten

  (06-11-2015)

  Uit een onderzoek van “Wij verdienen beter” blijkt dat 40 procent van alle gemeenten in Nederland niet voldoet aan de e-mailgedragslijn voor overheden. Deze gedragslijn stelt dat deze vraag binnen twee werkdagen moet worden beantwoord. Zoeterwoude behoort tot de 155 gemeente die op alle vijf beoordeelde criteria goed scoorde.

 • Kom ook naar de informatieavonden 'Zoeterwoude voor Elkaar'

  (02-11-2015)

  Wilt u ook iets voor een ander doen? Of heeft u ergens hulp bij nodig? Kom woensdag 11 of donderdag 19 november naar de informatieavond van 'Zoeterwoude voor elkaar' (voorheen Burgermove). U krijgt meer informatie over 'Zoeterwoude voor Elkaar' en u kunt zich meteen aanmelden als vrijwilliger of als inwoner met een hulpvraag.

 • Fietsverlichtingsactie 2015

  (27-10-2015)

  De jaarlijkse fietsverlichtingsactie komt er weer aan. Fietsers, ook in Zoeterwoude, kunnen dan hun verlichting gratis laten controleren en met korting laten repareren.Nu het weer vroeger en langer donker wordt, is het extra belangrijk om je fietsverlichting op orde te hebben.

 • Resultaten enquête speelplaats Zwanebloemlaan

  (26-10-2015)

  De resultaten van de in september 2015 gehouden enquête zijn bekend. Onder omwonenden werden 200 enquêteformulieren verspreid om de wensen voor de nieuwe inrichting van speel -en ontmoetingsplein aan de Zwanenbloemlaan te inventariseren. Ook konden inwoners via een online enquete reageren. Ongeveer een vijfde van de aangeschreven bewoners heeft gereageerd.

 • Veteranen gezocht

  (23-10-2015)

  Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van veteranen op 29 oktober 2015. Deze ontmoeting die het karakter heeft van een gezellig samenzijn, vindt plaats in de commissiekamer van het gemeentehuis vanaf 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

 • Feestelijke middag voor mantelzorgers

  (13-10-2015)

  In het hele land wordt op of rond 10 november de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. Een dag van waardering voor de zorg die mantelzorgers bieden aan iemand met een ziekte of beperking in hun naaste omgeving. Bureau Informele Zorg van ActiVite organiseert samen met WijdeZorg locatie Emmaus, Ontmoetingsplaats De Herdershof en de gemeente Zoeterwoude op zaterdag 14 november speciaal voor u een feestelijke middag.

 • Elco Brinkman voorzitter stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio

  (12-10-2015)

  De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen aan een regionale toekomstvisie.

  De stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio bestaat uit Michiel van der Eng (Wethouder in Leiderdorp), Ton de Gans (Wethouder in Zoeterwoude), Jeroen Staatsen (Burgemeester van Voorschoten), Robert Strijk (Wethouder in Leiden) en Jan Waaijer (Burgemeester van Oegstgeest).

 • Concept programmabegroting 2016-2019

  (02-10-2015)

  Op dinsdag 29 september 2015 heeft het College van B&W de conceptbegroting voor 2016 vastgesteld. Op 2 oktober is deze begroting openbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de begroting aan de raad is verzonden en ook voor iedereen beschikbaar is. In de begroting geeft het college aan welke plannen zij in 2016 wil uitvoeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn.

 • Campagnes Aandacht in het Verkeer

  (24-09-2015)

  Dit najaar wordt er op twee manieren aandacht besteed aan 'Aandacht in het Verkeer'.
  Het ROV Zuid-Holland (Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid) is voor fietsende jongeren de campagne 'Fietsmodus' en voor automobilisten de campagne 'Aandacht op de weg' gestart.

 • Bijeenkomst pgb jeugdhulp 8 oktober

  (23-09-2015)

  De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland organiseren op donderdag 8 oktober 2015 een bijeenkomst over persoonsgebonden budget in de jeugdhulp.

 • Campagne Stoptober 1 oktober van start

  (23-09-2015)

  Na het succes van vorig jaar (landelijk bijna 40.000 deelnemers) gaat de campagne Stoptober dit jaar op 1 oktober opnieuw van start. De GGD Hollands Midden moedigt alle rokers in haar regio aan om mee te doen en 28 dagen te stoppen.

 • Facebook pagina voor jonge mantelzorgers

  (16-09-2015)

  Sinds kort is er een Facebookpagina voor jonge mantelzorgers. Bij de term mantelzorger denk je meestal aan volwassenen, maar er zijn in Nederland ook heel veel jongeren en kinderen die mantelzorger zijn. De zogenaamde 'Jonge Mantelzorger'

 • Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2015?

  (14-09-2015)

  Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering!

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  (26-08-2015)

  De gemeente beschikt over allerlei persoonsgegevens, waar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Niet alleen in de wet bescherming persoonsgegevens (wbp), maar onder andere ook in de Wet basisregistratie personen, de Wet Suwi, de Wmo en de Jeugdwet zijn regels opgenomen met betrekking tot het beschermen van gegevens. De gemeente is zeer terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De gegevens worden alleen verstrekt als er sprake is van wettelijke of werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen aan het loket Burgerzaken van de gemeente.

 • Verduidelijking m.b.t. invoeren werken op afspraak

  (26-08-2015)

  Wij hebben geconstateerd dat er verwarring bestaat over het hoe en waarom van het invoeren van het werken op afspraak per 1 september aanstaande. Sinds maart 2015 zijn de taken van burgerzaken zoals de verstrekking van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, maar ook het omgevingsloket voor bijvoorbeeld een verbouwing van een woning, ondergebracht in het Klantcontactcentrum. Dit Klantcontactcentrum is gevestigd in de hal van het gemeentehuis. Omdat er in principe sprake is van één loket komt het voor dat inwoners enige tijd moeten wachten alvorens geholpen te worden.

 • Zoeterwoude erkend leerbedrijf

  (20-08-2015)

  Onderwijs en bedrijfsleven willen samen studenten de beste praktijkopleiding geven. Leren in de praktijk is daarvoor een essentiële voorwaarde. Erkende leerbedrijven bieden daarom goede stages en leerbanen aan. De gemeente Zoeterwoude is een erkend leerbedrijf voor het MBO.

 • Gemeente vanaf 1 september op afspraak

  (19-08-2015)

  Vanaf 1 september gaat de gemeente Zoeterwoude uitsluitend op afspraak werken. Voor het maken van een afspraak bij het loket burgerzaken of het omgevingsloket kunt u terecht op www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.

 • Gevolgen hevige regenbuien in de zomer

  (12-08-2015)

  In de zomerperiode trekken regelmatig zware regenbuien over het land, waarbij het fors kan onweren en lokaal in korte tijd veel neerslag valt. Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor. Vorig jaar augustus hebben zware regenbuien in het land lokaal tot overlast gezorgd. Regenwater wordt opgevangen in het open water en in het riool en heeft tot nu toe tot geen problemen geleid in Zoeterwoude. Toch is de gemeente zich ook aan het voorbereiden om hevigere hoosbuien te verwerken. De burgers wordt ook gevraagd alert te zijn.

 • Wethouders en raadsleden Zoeterwoude inspecteren de bloemrijke bermen

  (13-07-2015)

  Dinsdagavond 7 juli hebben de raadsleden Pleij-Bierman en Goossen samen met de beide Zoeterwoudse wethouders en de beleidsmedewerker groen langs de bloemrijke bermen gefietst en de ontwikkeling van de  bermen bekeken. Jaarlijks worden de bermen door de gemeente bekeken en tweejaarlijks worden vegetatieopnamen gedaan door mensen met veel kennis van vegetatie en waar mogelijk vrijwilligers.

 • Hitte! Bent u voorbereid?

  (30-06-2015)

  Mooi zomerweer is voor velen een fijne periode met terras- en strandbezoek. Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden en sprake is van hitte, dan kan dit leiden tot ongemak en gezondheidsproblemen. Lees verder voor risico's en voorzorgmaatregelen.

 • Zoeterwoude 37ste op ranglijst gemeenten

  (29-06-2015)

  Op 25 juni 2015 heeft het weekblad Elsevier een uitgebreid artikel over het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter/ Elsevier naar 'De Beste Woongemeente' gepubliceerd. De positie van Zoeterwoude op de ranglijst van totaal 393 gemeenten is 37.

 • Zwemseizoen in zwembad Haasbroek officieel van start

  (06-05-2015)

  Maandag 27 april 2015 heeft zwembad Haasbroek in Zoeterwoude haar deuren voor het zwemseizoen 2015 geopend. Wethouder Ton de Gans heeft het zwemseizoen op 6 mei 2015 met het nemen van een frisse duik officieel geopend. Hij werd daarbij begeleid door de coördinator van het ochtendzwemmen Tineke van der Maat en de oudste baantjeszwemmer van Zoeterwoude, de 92-jarige Cor van der Werf.

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

 • Plastic, blik en drankenkartons vanaf 1 januari in één zak

  (25-01-2015)

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook drankenkartons en blik aanbieden in de plastic zakken voor kunststofverpakkingsafval. Dit is beter voor het milieu en scheelt in uw portemonnee! Drankenkartons en blik verdwijnen nu nog in het restafval en worden verbrand. Met de huidige technologie kunnen deze fracties goed gerecycled worden. Op deze manier wordt het restafval verder gereduceerd. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

 • Afvaldata 2015

  (15-01-2015)

  De papieren afvalkalender wordt in 2015 niet meer verstrekt. Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is vanaf 1 januari met één druk op de knop beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Via de website kunt een printeversie van uw afvalkalender op postcode downloaden. De gemeente heeft daarnaast alle afvaldata voor u op een rijtje gezet.

Archief