Nieuws

 • Gemeentehuis gesloten op vrijdag 5 juni

  (26-05-2015)

  Vanwege een personeelsbijeenkomst zal het gemeentehuis op vrijdag 5 juni gesloten zijn.  Aangezien ook het klantcontactcentrum/burgerzaken die dag gesloten is, vragen wij u daar rekening mee te houden als u een uittrekstel, een rijbewijs of een reisdocument wilt aanvragen of ophalen.

 • Expositie 'De Weipoort in beeld'

  (18-05-2015)

  Tot 13 juli 2015 is in het gemeentehuis van Zoeterwoude de expositie 'De Weipoort in beeld' te zien. Zoeterwoudenaren Kees en Marjan Pleij brengen met hun schilderijen en foto's vele mooie plekjes van de Weipoort in beeld.

 • Toespraken dodenherdenking Zoeterwoude

  (08-05-2015)

  Op maandag 4 mei vond een indrukwekkende dodenherdenking plaats in Zoeterwoude. Tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk waren onder andere Liesbeth Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude, en Isa Breedveld, leerling groep 7 basisschool Westwoud, de sprekers

 • Zwemseizoen in zwembad Haasbroek officieel van start

  (06-05-2015)

  Maandag 27 april 2015 heeft zwembad Haasbroek in Zoeterwoude haar deuren voor het zwemseizoen 2015 geopend. Wethouder Ton de Gans heeft het zwemseizoen op 6 mei 2015 met het nemen van een frisse duik officieel geopend. Hij werd daarbij begeleid door de coördinator van het ochtendzwemmen Tineke van der Maat en de oudste baantjeszwemmer van Zoeterwoude, de 92-jarige Cor van der Werf.

 • Inkomensondersteuningsbeleid

  (04-05-2015)

  Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zoeterwoude hebben op 21 april 2015 de nieuwe beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 vastgesteld. Personen met een minimuminkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere kosten van het bestaan, die niet elders vergoed kunnen worden. 

 • Ontwerpbeschikking Industrieweg 24

  (23-04-2015)

  De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerpvergunning opgesteld voor Industriestraat 24, naar aanleiding van een ontvangen aanvraag van Vliko BV.

 • Bezorging gemeentegids

  (17-04-2015)

   In de periode van vrijdag 17 april tot en met vrijdag 24 april wordt huis-aan-huis editie 2015-2016 van de gemeentegids van Zoeterwoude bezorgd.

 • Burgernet: voorkom inbraak

  (02-04-2015)

  Ook nu het 's avonds langer licht is, blijft het belangrijk uw woning te voorzien van goede verlichting en hang- en sluitwerk . Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

 • Herinrichting wijk Westwout

  (01-04-2015)

  De gemeente Zoeterwoude is voornemens de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen. 

 • De winter snoei zit erop, op naar de bloesem, vrijwilligers aan het werk!

  (23-03-2015)

  Deze winter is er in de boomgaard bij het Molenpad door een groep vrijwilligers gesnoeid en beheer uitgevoerd onder begeleiding van een specialist, de heer Frans Jansen, die ook de aanplant in 2013 heeft verzorgd. De nieuwe bomen zijn goed aangeslagen en deze worden nu begeleid naar gezonde hoogstam vruchtbomen.

 • Uitslag verkiezingen woensdag 18 maart 2015

  (19-03-2015)

  Op woensdag 18 maart zijn verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gehouden. De opkomst voor deze verkiezingen was in Zoeterwoude respectievelijk 53,51% en 51,16% ; hoger dan het landelijk gemiddelde.

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

 • Plantdag geluidswal N206

  (13-03-2015)

  Op zaterdag 7 maart vond een plantfestijn plaats op de geluidswal langs de N206. Met vereende krachten werd circa 12.000 hederaplanten geplaatst langs het nieuwe hardhouten scherm op de aarden geluidswal.

 • Start werkzaamheden project Bloemenweide Noord

  (02-03-2015)

  Op maandag 9 maart 2015 start aannemingsbedrijf J. Bijleveld uit Koudekerk aan den Rijn met de eerste civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het project Bloemenweide Noord. Dit betreft het verleggen en bouwrijp maken van de Eendrachtsweg en Bennebroekweg ter voorbereiding op de nieuwbouw van WIJdezorg.

 • Problemen met 'automatische vulling' bij gebruik formulieren

  (27-02-2015)

  Op dit moment is er sprake van landelijke problemen bij het invullen van formulieren waarbij gebruik gemaakt moet worden van DigiD. Dit heeft ook gevolgen voor een aantal formulieren op de website van de gemeente Zoeterwoude.

 • Veilig Thuis: publiekscampagne vechtscheidingen

  (27-02-2015)

  Een op de vijf echtscheidingen loopt uit op een 'vechtscheiding'. Kinderen zijn hier altijd de dupe van, ouders hebben dat vaak niet in de gaten. Begin februari startte een publiekscampagne met het doel omstanders van vechtscheidingen tot actie te stimuleren. De campagne is onderdeel van "Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’.

 • Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  (20-02-2015)

  Veilig Thuis Hollands Midden is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en melding over alle vormen van geweld en zorgelijke situaties in huiselijke kring. Veilig Thuis is er zowel voor het algemeen publiek als voor beroepskrachten.

 • Rijbewijs code 95

  (10-02-2015)

  Voor beroepschauffeurs welke geboren zijn voor 1 juli 1955 geldt een vrijstelling van basiskwalificatie en nascholing voor vermelding van code 95 op het rijbewijs. Met ingang van 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling echter. Om de verplichting tot basiskwalificatie en nascholing te voorkomen kunt u actie ondernemen.

 • Plastic, blik en drankenkartons vanaf 1 januari in één zak

  (25-01-2015)

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook drankenkartons en blik aanbieden in de plastic zakken voor kunststofverpakkingsafval. Dit is beter voor het milieu en scheelt in uw portemonnee! Drankenkartons en blik verdwijnen nu nog in het restafval en worden verbrand. Met de huidige technologie kunnen deze fracties goed gerecycled worden. Op deze manier wordt het restafval verder gereduceerd. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

 • Afvaldata 2015

  (15-01-2015)

  De papieren afvalkalender wordt in 2015 niet meer verstrekt. Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is vanaf 1 januari met één druk op de knop beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Via de website kunt een printeversie van uw afvalkalender op postcode downloaden. De gemeente heeft daarnaast alle afvaldata voor u op een rijtje gezet.

 • Gemeente Zoeterwoude verruimt starterslening

  (14-01-2015)

  Op 10 december 2014 tekenden wethouder Ton de Gans namens de gemeente Zoeterwoude en Hans Meurs, directeur van VORM uit Papendrecht, de overeenkomst waarmee gemeente Zoeterwoude de regeling starterslening officieel heeft verruimd. Speciaal voor de kopers van een woning in het nieuwbouwproject Verde Vista Meerburg is de starterslening niet meer alleen voor een nieuwbouwwoning van toepassing maar ook voor de huidige woning van deze kopers. De regeling is specifiek bedoeld om de instap van starters in een eengezinswoning mogelijk te maken. Deze groep heeft dat nog steeds nodig, mede door de aanscherping van hypotheekregels is het voor veel starters niet mogelijk een woning naar wens, vaak een eengezinswoning, te kopen.

 • Maak ook gebruik van buslijn 176 en belbus 576

  (05-01-2015)

  Vanaf medio december rijdt R-net lijn 400. De nieuwe buslijn 176 van Arriva ontsluit de kern Zoeterwoude Dorp en geeft bij de halte Zoeterwoude A4 P+R aansluiting op de R-net lijn 400 tussen Leiden Centraal en Zoetermeer Centrum West. Naast lijn 176 is ook belbus 576 door Arriva in het leven geroepen.

 • Transitie jeugdhulp

  (21-12-2014)

  De gemeenten in Holland Rijnland bereiden de transitie van de jeugdhulp gezamenlijk voor. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van jeugdreclassering, de gesloten jeugdhulp en de vorming van een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK).

 • Bedrijventerrein Grote Polder maakt zich op voor een kleurig voorjaar

  (07-12-2014)

  Vele handen maken licht werk. Zo ook bij het planten van 15.000 biologische bloembollen op 3 december op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Wethouder Kees den Ouden liet zich bij deze klus bijstaan door Henk Prins, voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Grote Polder, en Laila Driessen, voorzitter van de stichting Land van Wijk en Wouden. Gedrieën zetten zij de eerste bloembollen in de grond, die kosteloos beschikbaar waren gesteld door de firma’s Mantel Holland en Lubbe Lisse. In het voorjaar zullen de werknemers en de omwonenden kunnen genieten van bloeiende krokussen en sterhyacinten langs de Industrieweg.

Archief