Nieuws

 • Openbare elektrische laadpalen in Zoeterwoude

  (30-07-2015)

  Vanaf nu kunnen Zoeterwoudenaren met een elektrische auto een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen. De gemeente Zoeterwoude heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf Allego over het plaatsen van openbare laadpalen.

 • Resultaten gesprekken Omgevingsvisie 2040

  (21-07-2015)

  De gemeente maakt samen met omliggende gemeenten een Omgevingsvisie 2040 en wil graag weten hoe inwoners Zoeterwoude over 25 jaar zien. Daarom gingen wethouder Ton de Gans en medewerkers van Zoeterwoude op zaterdag 2 mei op meerdere locaties in Zoeterwoude met inwoners in gesprek. Inwoners konden ook via een online enquête laten weten hoe zij de toekomst van hun dorp zien.

 • Wethouders en raadsleden Zoeterwoude inspecteren de bloemrijke bermen

  (13-07-2015)

  Dinsdagavond 7 juli hebben de raadsleden Pleij-Bierman en Goossen samen met de beide Zoeterwoudse wethouders en de beleidsmedewerker groen langs de bloemrijke bermen gefietst en de ontwikkeling van de  bermen bekeken. Jaarlijks worden de bermen door de gemeente bekeken en tweejaarlijks worden vegetatieopnamen gedaan door mensen met veel kennis van vegetatie en waar mogelijk vrijwilligers.

 • Zoeterwouds compliment toegekend aan Heineken brouwerij

  (08-07-2015)

  Ter ere van het 40-jarig jubileum van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude heeft burgemeester Bloemen op 7 juli 2015 tijdens een feestelijke bijeenkomst het Zoeterwouds compliment uitgereikt aan Heineken Nederland. Het 40-jarig jubileum van de brouwerij is een memorabele gebeurtenis voor zowel Heineken als voor de Zoeterwoudse gemeenschap. Heineken is in deze 40 jaar verder uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend biermerk. De wijze waarop de brouwerij omgaat met haar buren en zich inzet voor duurzaamheid wordt door de gemeente Zoeterwoude zeer op prijs gesteld.

 • Hitte! Bent u voorbereid?

  (30-06-2015)

  Mooi zomerweer is voor velen een fijne periode met terras- en strandbezoek. Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden en sprake is van hitte, dan kan dit leiden tot ongemak en gezondheidsproblemen. Lees verder voor risico's en voorzorgmaatregelen.

 • Zoeterwoude 37ste op ranglijst gemeenten

  (29-06-2015)

  Op 25 juni 2015 heeft het weekblad Elsevier een uitgebreid artikel over het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter/ Elsevier naar 'De Beste Woongemeente' gepubliceerd. De positie van Zoeterwoude op de ranglijst van totaal 393 gemeenten is 37.

 • Gewijzigde openstelling zomermaanden

  (18-06-2015)

  Gedurende de zomermaanden is er geen avondopenstelling van het loket burgerzaken en de politiepost. De avondopenstelling vervalt op 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus. U kunt uiteraard dagelijks terecht bij het loket burgerzaken tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

 • VoorleesExpress in Zoeterwoude van start

  (26-05-2015)

  Dit najaar wordt in Zoeterwoude gestart met de VoorleesExpress, een landelijk project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de taalomgeving thuis verrijkt. Bibliotheek Rijn en Venen is voor dit project op zoek naar een coördinator en vier voorlezers.

 • Zwemseizoen in zwembad Haasbroek officieel van start

  (06-05-2015)

  Maandag 27 april 2015 heeft zwembad Haasbroek in Zoeterwoude haar deuren voor het zwemseizoen 2015 geopend. Wethouder Ton de Gans heeft het zwemseizoen op 6 mei 2015 met het nemen van een frisse duik officieel geopend. Hij werd daarbij begeleid door de coördinator van het ochtendzwemmen Tineke van der Maat en de oudste baantjeszwemmer van Zoeterwoude, de 92-jarige Cor van der Werf.

 • Burgernet: voorkom inbraak

  (02-04-2015)

  Ook nu het 's avonds langer licht is, blijft het belangrijk uw woning te voorzien van goede verlichting en hang- en sluitwerk . Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

 • Herinrichting wijk Westwout

  (01-04-2015)

  De gemeente Zoeterwoude is voornemens de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen. 

 • Weer zwemschool in Zoeterwoude

  (13-03-2015)

  Goed nieuws voor de gezinnen in Zoeterwoude met jonge kinderen. Vanaf maart kunnen kinderen weer zwemles krijgen én afzwemmen in het dorp bij zwemschool Zoeterwoude Zwemt. Al vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen beginnen met de zwemles.

 • Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  (20-02-2015)

  Veilig Thuis Hollands Midden is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en melding over alle vormen van geweld en zorgelijke situaties in huiselijke kring. Veilig Thuis is er zowel voor het algemeen publiek als voor beroepskrachten.

 • Plastic, blik en drankenkartons vanaf 1 januari in één zak

  (25-01-2015)

  Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook drankenkartons en blik aanbieden in de plastic zakken voor kunststofverpakkingsafval. Dit is beter voor het milieu en scheelt in uw portemonnee! Drankenkartons en blik verdwijnen nu nog in het restafval en worden verbrand. Met de huidige technologie kunnen deze fracties goed gerecycled worden. Op deze manier wordt het restafval verder gereduceerd. Zo werken we samen aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

 • Afvaldata 2015

  (15-01-2015)

  De papieren afvalkalender wordt in 2015 niet meer verstrekt. Alle actuele informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is vanaf 1 januari met één druk op de knop beschikbaar via de website www.recyclemanager.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over ophaaldagen van bijvoorbeeld restafval, GFT, grof huisvuil, plastic en papier. Via de website kunt een printeversie van uw afvalkalender op postcode downloaden. De gemeente heeft daarnaast alle afvaldata voor u op een rijtje gezet.

Archief